بیمه عمر انفرادی – سایت تخصصی بیمه های زندگی

در صورتی که برای شخص آسیب دیده حادثه ای رخ دهد و شخص دچار از کارافتادگی شود، شرکت بیمه به بیمه شده خسارت پرداخت می کند که سقف این خسارت در فرم پیشنهاد بیمه نامه مشخص شده است و در شرکت های بیمه مختلف با هم متفاوت است. مشاغل خطرناک: در صورتی که شغل بیمهگذار توسط بیمهگر خطرناک تشخیص داده شود، بیمهنامه همراه با الحاقیه استثنائات، یا پرداخت حق بیمه اضافی قابل صدور است. این بیمه بصورت انفرادی و گروهی قابل تهیه است. شاید علت داشتن این بیمه نامه، پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی است که به عنوان حق بیمه پرداخت میشود و در مقابل خسارتی است که به ذینفعان بیمه نامه پرداخت میشود. به این اندوخته بر اساس قرارداد، سود تضمینی و سود مشارکت (به صورت روزشمار و مرکب) تعلق گرفته و در بازههای زمانیهای طولانیتر، سرمایهگذاری پرسودی را رقم خواهد زد.این اندوخته بعد از مدت یک سال به صورت یکجا و بعد از ده سال به صورت مستمری قابل برداشت است. امکان ابطال ان تا یک ماه بعد از تاریخ صدور:این امکان در این بیمه وجود دارد که شخص بعد از خریداری ان و مطالعه بیمه نامه در صورت منصرف شدن تا یک ماه از تاریخ صدور امکان ابطال ان و عودت وجه پرداختی به او را دارا است.

بیمه عمر، بیمه کاملا ازاد و انعطاف پذیر است زیرا شرایط این بیمه نامه توسط خود شخص تعیین میشود و امکان تغییرات در این بیمه نامه بعد از صدور ان هم وجود دارد. بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه تعهد دارد که در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه یا زنده بودنش در موعد سررسید، مبلغ سرمایهگذاری را به ذی نفعی پرداخت کند که در بیمهنامه به او اشاره شده است.در این صورت اگر عمرتان به دنیا باقی باشد، امیدی هست که مبلغی سرمایه را دریافت کنید و نمیسوزید که کاش مرده بودید و از شرکت بیمه پولی می گرفتید. اما اگر دارنده این بیمه نامه در پایان قرارداد بیمه نامه زنده باشد هیچ مبلغی به وی پرداخت نمیشود. حق بیمه در بیمه نامه های عمر توسط خود شخص تعیین می شود نه شرکت بیمه و خود او این مبلغ را بنا به شرایط اقتصادی و مالی میتواند تعیین کند اما نحوه محاسبه جدول خرید بیمه عمر هر شخص بنا به میزان حق بیمه،سن بیمه شده،جنسیت،شغل،مدت بیمه نامه،نحوه پرداخت ،پوشش های انتخابی و شرایط پزشکی او تعیین می شود بنابراین جدول قیمت بیمه عمر هر فرد منحصر به همان فرد می باشد. امکان تعیین مدت زمان بیمه نامه توسط خود شخص: مدت زمان بیمه نامه توسط خود شما بین 5 تا 30 سال می تواند تعیین شود البته تقریبا در تمام شرکت های بیمه سن بیمه شده به علاوه تعداد سال های بیمه ای نباید بالاتر از 70 سال باشد.

با داشتن این بیمه نامه شرکت بیمه مابقی تعهدات وام باقی مانده در بازپرداخت وام بانک یا موسسه مالی را بر عهده میگیرد. به غیر از پوشش سرمایه فوت طبیعی که پوشش اصلی و اجباری این بیمه نامه است مابقی پوشش ها مانند: سرمایه فوت ناشی از حادثه ،سرمایه ازکارافتادگی ،معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی،مستمری از کارافتادگی ،سرمایه امراض خاص و هزینه پزشکی ناشی از حادثه جز پوشش های اضافی و اختیاری این بیمه نامه می باشد. امکان دریافت سود مشارکت: سود مشارکت سودی است که شرکت بیمه طرف قرارداد هر ساله اعلام و ان را به بیمه گذاران پرداخت مینمایید در واقع 85 تا 90 درصد از سود سرمایه گذاری شرکت بیمه طرف قرارداد می باشد و میزان این سود در شرکت های بیمه متفاوت است. بیمه گذارمی تواند هر ساله تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را کند . امکان گرفتن سرمایه گذاری به صورت یکجا یا به صورت مستمری ماهیانه: در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مبلغی که شخص پرداخت میکند بعد از کسر هزینه های بیمه گری وارد اندوخته شخص میشود و سود روز شمار و مرکب به ان تعلق میگیرد و بعد از مدت زمانی که شخص تعیین کرده است کل مبلغ سرمایه گذاری را یا به صورت یکجا دریافت می کند یا به صورت مستمری ماهیانه که انتخاب آن به عهده خود شخص است.

مواردی که آمده است عواملی مهم برای داشتن بیمه عمر هست. معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی کامل: در بعضی از شرکتهای بیمه در صورت از کارافتادگی کامل شخص بسته به شرکت بیمهای که انتخاب کرده است مدت زمانی معین یا تا پایان قرارداداز پرداخت حق بیمه خود معاف خواهد شد. بیمهشده: کسی که تحت پوشش قرار میگیرد و فوت یا حیاتش شرط اصلی برقرار بودن بیمه عمر است. زانی که شخص از موسسه و بانک وام گرفته باشد و در صورتی که در حین پرداخت اقساط وام فوت کند، وارثان شخص موظف اند که اقساط وام را به موسسه یا بانک پرداخت کنند. این بیمه نامه برای زمانی است که فردی در حین بازپرداخت وام بانکها و موسسات مالی فوت نماید. لطفا همواره توجه نمایید که سود مشارکت در منافع بیمه عمر پاسارگاد جزء لاینفک این قرارداد بیمه عمر است ولی با توجه به آنکه مربوط به آینده خواهد بود ، با توجه به قوانین و مقرارت بیمه مرکزی در خصوص اعلام سود مشارکت در منافع بیمه عمر، در جداول لحاظ نشده است. همچنين چنانچه در هر سال بيمهای بيمه شده اول قرارداد قبل از بيمه شده دوم فوت نمايد، بيمه شده دوم بدون پرداخت حق بيمه تا انتهای مدت بیمه ­نامه تحت پوشش بيمه فوت به هر علت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید