بیمه عمر انفرادی – سایت تخصصی بیمه های زندگی

امکان دریافت سود تضمینی بیمه مرکزی: میزان سود تضمینی در واقع تضمین شرکت بیمه مرکزی برای بیمه نامه های عمر می باشد.که میزان این سود در 2 سال اول بیمه نامه 16% در 2 سال دوم بیمه نامه 13% وبرای سال های اتی 10% می باشد. سود تضمینی در دو سال اول ۱۶% در دوسال دوم ۱۳% و سالهای بعد از آن ۱۰% است که علیالحساب به اندوختهی بيمه عمر شما تعلق خواهد گرفت. به طور کلی طرح های مختلفی برای خرید بیمه نامه عمر وجود دارد که هر یک از اقشار جامعه می توانند بسته به شرایط مالی خودشان یکی از بیمه نامه ها را خریداری کنند. مدت زمان اعتبار وپرداخت مبلغ حق بیمه عمر با توجه به شرایط مختلف شغل ها می باشد و اگر محیط کاری ریسک زیادی از نظر خطر برای شخص داشته باشد حق بیمه بالاتری خواهد داشت. از طرفی خرید بیمه عمر در سن کم به علت ریسک پایین بیمه نامه، دارای سود بیشتری خواهد بود.

ارزش بازخرید بیمه یارمند سینا در سالهای اول تا چهارم به ترتیب معادل ۹۰، ۹۲، ۹۴ و ۹۶ درصد اندوخته سرمایهگذاری و از سال پنجم به بعد معادل ۱۰۰ درصد اندوخته سرمایهگذاری پس از کسر هزینههای وصول نشده خواهد بود. اما اگر بازخرید زودتر از سال پنجم صورت بگیرد، ارزش آن کمتر از مجموع مبلغ پرداختی خواهد بود. ایمن می شوید. در بیمه عمر بیمه شده می تواند بعد ده سال پرداخت حق بیمه، درخواست مستمری بازنشستگی دهد یا اندوخته خود به علاوه سودش را دریافت کند اما در بیمه های تامین اجتماعی و درمان تکمیلی، بیمه شدگان نمی توانند زودتر از سی سال این مبلغ را دریافت کنند. از جمله پرداخت هایی که از طرف قراردادهای بیمه عمر و پس انداز یا همان بیمه عمر و سرمایه گذاری ایجاد می شود می توان به پرداخت سرمایه بیمه عمر و پس انداز به دلیل فوت، پرداخت سرمایه بیمه عمر و پس انداز به شرط حیات، پرداخت وام از محل ذخیره بیمه، بازخرید بیمه عمر و پس انداز اشاره کرد. باید بدانید بررسی های انجام شده نشان داده که بهترین بیمه، برای این افراد همان بیمه عمر است زیرا این بیمه نامه علاوه بر پوشش های بیمه ای متعدد، دارای قسمت سرمایه گذاری نیز بوده و برای تامین آتیه زنان خانه دار بسیار مناسب می باشد.

با استفاده از بیمه ی عمر بیمه ایران، افراد می توانند با هر توان مالی پس اندازی برای خود داشته باشند و آینده ی خود را تضمین کنند. همانطور که می دانید در صورت فوت هر شخص، اموال وی طبق قانون بین ذی نفعان شخص تقسیم می شود، اما در بیمه عمر اینگونه نیست و شخص می تواند خودش مشخص کند پس از فوتش، سرمایه فوت و سرمایه سبد اندوخته اش چه مقدار به چه کسانی برسد. در ادامه مقاله به توضیح کامل بیمه عمر یا درمان تکمیلی می پردازیم که بتوانید با خیال راحت برای خرید بیمه اقدام کنید. در این بیمه عمر خطر فوت می تواند به هر علت و دلیلی به جز خودکشی و هزینه های جنگ که از این بخش مستثنی شده است را پرداخت نماید. خیلی از افراد به اشتباه تصور می کنند که تفاوتی بین بیمه عمر و بیمه تکمیلی وجود ندارد و یا تصور می کنند در صورتی که بیمه عمر را خریداری نمایند تحت پوشش مزایای بیمه تکمیلی هم قرار می گیرند و یا بالعکس. توجه داشته باشید به هیچ عنوان این بیمه و سایر بیمه ها را از مکان هایی مانند مترو یا پارک ها خریداری نکنید، برخی از افراد در این مکان ها قصد کلاهبرداری از اشخاص را دارند.

طبق قوانین در بیمه نامه ی عمر بیمه ی ایران، شرکت بیمه ی ایران متعهد می شود که در صورت فوت و یا حیات فرد بیمه شده، مبلغی را به عنوان سرمایه و یا همان مستمری به فرد پرداخت کند. 2. بازار بورس، هوشمندی و دانش شما را از نحوه سرمایهگذاری میطلبد در صورتی که بیمه فقط نیازمند خرید و پرداخت به موقع حق بیمه است. در بیمه عمر شما می توانید پوشش ها و سقف تعهدات بیشتری را از شرکت بیمه درخواست کنید و این موضوع تاثیری بر مبلغ حق بیمه پرداختی شما ندارد ولی از سرمایه نهایی این بیمه کم می شود. برای مثال بیمه پاسارکاد حداکثر تا 30% سرمایه عمر را برای این پوشش تقبل میکند. عنوانهایی مانند بیمه عمر و پسانداز، بیمه زنان خانهدار، بیمه تأمین آتیه، بیمه آتیه فرزندان و غیره که در واقع ماهیت آنها صرفنظر از تفاوت در جزئیات یکسان است. همانطور که می دانید صنعت بیمه در کشورهای زیادی رو به رشد است و به عبارتی، بیمه صنعتی با متقاضیان بالا به شمار می رود. شامل پوشش های اضافی بیمه عمر هستند وانتخاب آن ها به عهده متقاضیان می باشد. در صورت اضافهشدن ایندسته از افراد کسر حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و همچنین احتساب مبلغ مساعدت سازمان از ابتدای قرارداد الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید