بیمه عمر چیست؟

در این مرحله با مقایسه این بیمههای عمر بر اساس اولویتهای خود باید مناسبترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. میزان تخفیفات شرکت بیمه پاسارگاد ۱۰ تا ۴۰ درصد و بر اساس اندوخته ریاضی ارائه میشود. باتوجه به اهمیت ارائه بهترین خدمت در ایام بازنشستگی، شرکت بیمه “ما” اقدام به اجرای طرح مذکور نموده است. در بیمههای عمر و سرمایه گذاری هم این موضوع ممکن است! در این موارد شما می توانید به بیمه مرکزی این موضوع را اطلاع دهید تا موضوع را پیگیری نمایند و به شما در دریافت خسارت کمک کنند. قیمت بیمهنامه عمر نیز میتواند متاثر از این موضوع باشد. فرد وامگیرنده برای جلوگیری از این اتفاق، میتواند با پرداخت حقبیمه ناچیزی این نوع بیمه عمر را بخرد که اگر در طول بازپرداخت وام فوت کرد، بیمهگر اقساط وام را به بانک پرداخت کند.در این نوع بیمهنامه سرمایه بیمه با گذشت زمان کاهش مییابد. لازم به توضیح است، اگر فرد بیمه شونده بیماری خاصی داشته باشد، تا تشخیص پزشک معتمد شرکت و با شرایط خاص بیمه نامه برای او صادر خواهد شد. همانطور که در ابتدا گفته شد، شما امکان سرمایه گذاری در بیمه عمر را دارید، جالب است بدانید این نوع سرمایه گذاری یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری است، زیرا هم ریسک ندارد و هم شما از پوشش های متعدد بهره مند می شوید.

یکی از مهمترین طرحهای این بیمه نامه، بیمه عمر و سرمایه گذاری است، بیمه عمر مزایایی از جمله پوششها و سرمایهگذاری برای آینده را برای بیمه گذار ارائه میکند، که در واقع یکی از کاملترین بیمه نامههای بیمه عمر است که دارای طرحهای مختلف بیمهای نیز میباشد. با خرید اینترنتی بیمه عمر میتوانید تمام اطلاعات را به سرعت کسب کنید. با خرید اینترنتی بیمه عمر میتوانید از این مزایا استفاده کنید. حتی با پرداخت ماهیانه 50 هزار تومان میتوان بیمه نامه داشت و از مزایای سرمایهگذاری در خرید آنلاین بیمه عمر استفاده کرد. یکی از باور های غلط در بیمه عمر این است که برخی از اشخاص با خود فکر می کنند اگر زیاد از بیمه عمر خود وام بگیرند تاثیری در سرمایه گذاری آنها نخواهد داشت. اما یک بار یا دو بار دریافت وام از بیمه عمر، تاثیر چشمگیری در سرمایه گذاری بلند مدت شما نخواهد داشت. ۵- اگه پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کار افتادگی کلی و دائم ناشی از بیماری یا حادثه با مقدار ۱۰۰ درصد سرمایه عمر رو انتخاب کنم این ۱۰۰ درصد رو شما چطور از من میگیرین؟

ببخشید من از شما بیمه عمر خریدم می خواستم بپرسم شما بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث هم دارین؟ در واقع، آن فردی که به عنوان فرد ذی نفع توسط شما معرفی می شود پس از فوت شما کل مبلغ بیمه را دریافت می کند. همانطور که احتمالاً میدانیم سپردهگذاری در بانک مدت مشخصی دارد و پس اتمام مدت مشخص سودی بهصورت تضمینی به سپرده و سرمایه ما تعلق میگیرد. سپردهای که در بانک ایجاد میکنیم از ابتدا مشخص است و تغییری نمیکند. محدودیت سرمایه فوت: هر شخص میتواند تا سقف 500 میلیون تومان سرمایه فوت طبیعی،بیمه نامه عمر خریداری کند، بیشتر از این مبلغ نیاز به مجوز از بیمه مرکزی است. محدودیت مدت زمان: مدت زمان این بیمه نامه در بیشتر شرکت های بیمه 5 تا 30 سال است.یعنی حداکثر مدت زمان بیمه نامه از مجموع سن بیمه شده و مدت زمان بیمه نامه از 70 سال بیشتر نشود. محدودیت سنی: در بیشتر شرکت های بیمه تا سن 60 سال قابل صدور می باشد و از این سن به بالا دربعضی از شرکت های بیمه با شرایط خاصی قابل صدور است.

ممکن است بعد از یک مدت درآمد ما بیشتر شود و بخواهیم حق بیمه بیشتری بپردازیم؛ این کار شدنی است! یک تعریف کوتاه از بیمه گزار ارائه بدهیم: بیمهگزار، شخص حقیقی یا حقوقی است که حق بیمه را پرداخت می کند. احتمال میدهیم با خواندن مزایای بیمه زندگی علاقه مند شده باشید که انواع، پوششها و سایر شرایط بیمه عمر را نیز بدانید. سود تضمینی عمر و سرمایهگذاری در همه شرکتهای بیمه یکسان است و در 2 سال اول 16%، در 2 سال دوم 13% و پس از آن 10% است. پس از گذشت مدت مشخصی از شروع قرارداد بیمه نامه، بیمهگزار میتواند تا 90% از اندوخته خود را از بیمه وام دریافت کند؛ بدون اینکه به ضامن یا وثیقهای نیاز داشته باشد. هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی میباشد. محدودیت برای اتباع غیر ایرانی: صدور بیمه نامههای عمر برای افراد با تابعیت غیر ایرانی تنها با مجوز اقامت معتبر،امکان پذیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید