سوالات متداول بیمه عمر

چنانچه بیمه شده در طول اعتبار بیمه نامه به هر علت فوت کند، سرمایه فوت به ذینفعان پرداخت می شود. در این پوشش چنانچه بیمه شده در طول اعتبار بیمه نامه در اثر حادثه ناگهانی فوت کند، یک تا چهار برابر سرمایه فوت به ذینفعان پرداخت می گردد. باید بین حادثه ناگهانی و ضایعه جسمی که برای بیمه شده روی داده است، رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. معمولا نگرانی افراد از فوت ناگهانی در اثر حوادث بیشتر از فوت طبیعی می باشد. در صورت فوت بیمه شده ، در خلال مدت بیمه نیز ، سرمایه تعیین شده که میتواند بین ۱ تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد به علاوه موجودی اندوخته سرمایهگذاری در هر زمان به بازماندگان یا افرادی که قبلا تعیین کردهاید، پرداخت خواهد شد. جبران اثر منفی تورم: با افزایش سالیانه تورم، معمولا درآمد و توانایی پرداخت افراد افزایش می یابد. مشارکت در منافع: در بیمه یارمند، بیمهگذار علاوه بر دریافت سود علیالحساب تضمین شده، در بیش از ۸۵% منافع مازاد حاصل از سرمایه گذاری بیمه سینا بر روی ذخیره بیمهنامه مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایهگذاری به استفادهکننده از بیمهنامه پرداخت میگردد. در این نوع بیمه چنانچه بیمهشده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمهها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمهنامه به استفادهکننده پرداخت خواهد شد.

مدت قرارداد: مدتزمانی که بیمهگذار متعهد به پرداخت حق بیمه است و شرکت بیمه، بیمهشده را تحت پوششهای بیمه عمر قرار میدهد. بیمه عمر یارمند سینا این امکان را برای شما فراهم آورده است که با پسانداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از پوششهای بیمهای و کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امکان سرمایهگذاری حقبیمههای پرداختی فراهم گردد تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت خرید پساندازها، سرمایهای مطمئن و مناسب برای استفاده شما و یا دیگر اعضای خانواده تشکیل گردد. از مهمترین مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری این است که علاوه بر پوشش های بیمه نامه عمر، حق بیمه عمر در پایان قرارداد به همراه سود تضمینی به فرد استفاده کننده پرداخت میشود. با پرداخت مبلغ ناچیزی بصورت ماهیانه و یا سالیانه، میتوانید در بلند مدت و پس از طی شدن زمان مشخصی، سرمایه قابل توجهی را دریافت کنید که نسبت به اشکال دیگر سرمایهگذاری، سود بیشتری را نصیب شما خواهد کرد. 1. بیمه عمر، سرمایه و سود شما تضمین شده ارائه میکند ولی در بورس سرمایه همواره با نوسان و حتی زیان روبه روست.

ولی اگر بیمهشده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمهگر تعهدی نخواهد داشت و حقبیمهها قابل برگشت نیست. شرایط بازخریدی در بیشتر شرکت های بیمه از سال دوم قرار داد می باشد ولی پیشنهاد میشود که تا 5 سال اول بیمه نامه بازخریدی صورت نگیرید چون به علت کسر هزینه های بیمه گری که بخشی از ان هزینه پوشش های بیمه ای می باشد شخص در صورت بازخریدی در 5 سال اول ضرر می کند. شما با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمیگزینید و بر پایه نیازهای خود و خانواده میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب میکنید. این ها بیماری هایی هستند که به اصطلاح صعب العلاج گفته می شوند و تا سقف 200 میلیون تومان به بیمه شده ای که به آن ها مبتلا شده قابل پرداخت هستند. بازخرید: بیمه گذار می تواند پیش از آنکه مدت بیمه به پایان برسد به شرطی که یکسال از پرداخت حق بیمه سپری شده باشد، بیمه نامه را بازخرید نماید.

بازخرید فرایندی است که بر اساس آن بیمهگذار می تواند پیش از آنکه مدت بیمه نامه به پایان برسد، به شرطی که یکسال از پرداخت حقبیمه سپری شده باشد، بر اساس محاسبات فنی از طرف شرکت، بیمهنامه را بازخرید نماید. قبل تر گفتیم که یکی از بزرگترین مزایای بیمه عمر این است که شما با هر شرایطی قادر به تهیه آن هستید. خرید بیمه عمر، یکی از مطمئنترین راههای سرمایهگذاری برای داشتن آیندهای امن و همراه با آرامش است. پرسشهایی مانند سن ، اعضای خانواده و وضعیت سلامتی بیمه شده برای چیست ؟ به این دلیل که ضامن شما، حق بیمه های شما و سبد اندوخته تان است. برداشت از اندوخته: پس از گذشت دو سال از پرداخت حق بیمه و تشکیل اندوخته ، بیمه گذار می تواند ۱۰۰درصد ارزش بازخرید را برداشت نماید . در حالتی که بیمه گذار و بیمه شده یک شخص واحد بوده و در اثر حادثه یا بیماری دچار از کار افتادگی دائم و کامل شود، بیمه گذار حداکثر ۱۰ سال از پرداخت حق بیمه معاف می گردد ضمن اینکه سایر پوشش های بیمه نامه ادامه خواهد داشت. یک پوشش فوق العاده هم وجود دارد به نام امراض خاص. در تمامی شرکتهای بیمه، این 5 بیماری بعنوان امراض خاص لحاظ میشوند و این امراض تحت پوشش آنها قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید