شرکت تکتام نوین

بیمه عمر پاسارگاد یک قرارداد بلند مدت است و مطئنا شخص بیمه شده علاقه مند به دانستن وضعیت بیمه نامه عمر خود در برهه های زمانی مختلف خواهد بود. صرفا جهت بررسی شما عزیزان نمونه های از جدول بیمه عمر ( جدول محاسبه بیمه عمر پاسارگاد) و محاسبات بیمه عمر پاسارگاد در اختیار شما قرار داده شده است تا بتوانید موارد مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید. برای بعضی سرمایه از کارافتادگی و برای برخی دیگر معافیت مالیاتی مهم است پس با توجه به اولویتهای خود، مزایا و عوامل تاثیرگذار بیمه را بررسی نمایید. معمولا ارزش این مبلغ، چندان بالا نیست و حدودا چند برابر حقوق ماهیانهی شماست، ولی ارزش بررسی کردن قراردادتان را دارد تا بدانید که دقیقا از چه میزان پوشش بیمهای برخوردار هستید. برای نمونه، اگر فرزندان کوچکی دارید، بهتر است پوشش بیمهای را انتخاب کنید که تا زمانی که آنها از نظر مالی مستقل شوند، ادامه مییابد. برای نمونه، اگر وامی گرفتهاید که باید تا ۱۸ سال دیگر اقساط آن را بپردازید، میتوانید پوشش بیمهای را فقط برای این دورهی ۱۸ ساله انتخاب کنید تا مطمئن شوید که این وام پس از فوت شما، بهطور کامل بازپرداخت میشود.

در زمان تصمیمگیری در مورد مبلغ و میزان پوشش بیمهای مورد نیاز خود، باید تمام بدهیهایی را که باید بازپرداخت شود و همچنین مبلغی که همسر و فرزندان شما برای زندگی پس از شما نیاز دارند، در نظر بگیرید. بنابراین انتخاب پوشش بیمهای را به مراحل بعدی زندگی موکول نکنید، زیرا ممکن است که حق بیمههای لازم برای مبلغ پوشش بیمهای مورد نیاز شما، به اندازهای بالا برود که دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشید. به همین ترتیب، اگر همیشه در اوج سلامتی بودهاید، حق بیمههای شما بسیار کمتر از زمانی خواهد بود که در مقطعی از زندگی به بیماری سخت و جدی دچار شده باشید، زیرا امید به زندگی افراد سالم، بالاتر در نظر گرفته میشود. اگر در حال حاضر، از پوشش بیمه عمر برخوردار هستید و سیگار را ترک کردهاید، این مسئله را به شرکت بیمهی خود اطلاع دهید، زیرا شاید آنها بتوانند حق بیمهی شما را کاهش دهند.

معمولا حق بیمههای تضمینشده در ابتدا گرانتر هستند ولی این نوع بیمهنامهها، در بلندمدت مقرون به صرفهتر خواهند بود، زیرا حق بیمه با گذشت زمان افزایش نمییابد. ولی اگر حق بیمههای قابل تجدیدنظر را انتخاب کنید، ممکن است که حق بیمه با گذشت زمان تغییر کند و با تغییر شرایط شما، افزایش یابد. درست است که با بیان حقیقت، حق بیمهی شما افزایش مییابد، ولی اگر صادق نباشید و بیمهگر پس از مرگ شما متوجه شود که حقیقت را بیان نکردهاید، بیمهنامهی شما باطل خواهد شد در نتیجه، هیچ مبلغی به بازماندگانتان پرداخت نمیشود. با خرید دو بیمهنامهی عمر انفرادی، از آزادی عمل و انتخاب بیشتری برخوردار خواهید بود. در صورتی که شخص بیمه شونده دچار از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حوادث یا امراض شود، تا سن 60 سالگی یا انتهای قرارداد بیمه شده از پرداخت حق بیمه معاف شده و بیمه گر حق بیمه سالیانه وی را می پردازد. برای نمونه، اگر در گذشته دچار بیماری سختی شدهاید، یا در حال حاضر تحت درمانهای پزشکی قرار دارید یا سیگاری هستید، باید این مسائل را در زمان درخواست پوشش بیمه اعلام کنید. به طور مثال اگر در یک حادثه شخص دچار 20 درصد نقص عضو شود، می تواند 20 درصد از سرمایه فوت را از شرکت بیمه دریافت کند.

اگر بیمهنامهای دارید که چند سال پیش آن را خریداری کردهاید، احتمالا میتوانید پوشش بیمهای را با قیمت پایینتری بیابید، با وجود اینکه اکنون سن شما بالاتر رفته است. اگر بدهیهای کمی داشته باشید یا افراد کمی تحت تکفل شما باشند، ممکن است که همین مبلغ، پوشش بیمهای کافی را برای شما فراهم کند، در غیر این صورت، میتوانید آن را با پوشش بیمهای دیگری تکمیل کنید. از آنجا که به احتمال زیاد نفر دوم در این زمان سن بالایی خواهد داشت، هزینهی خرید بیمه عمر جدید برای او بالاتر خواهد بود. امکان تغییر بیمه گذار: در بیمه های عمر یک شخص بیمه گذار و یک شخص بیمه شده وجود دارد بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که بخش مالی بیمه نامه بر عهده او می باشد و منافع مالی بیمه نامه به او می رسد بیمه شده شخص حقیقی است که پوشش های بیمه ای را دارا میباشد و بیمه نامه براساس شرایط پزشکی او صادر میشود بنابراین چون شرایط پزشکی هر فرد متفاوت است بیمه شده در هر بیمه نامه قابل تغییر نیست ولی بیمه گذار میتوند در طول مدت بیمه نامه تغییر پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید