مشاوره، استعلام و خرید بیمه عمر – بیمه عمر چیست؟

امکان افزایش آن نیز وجود دارد. حق بیمه در این نوع از بیمهنامهها، بالاتر از بیمهنامههای مدتدارِ معمولی است و زمانی که بیمهنامه مدتدار به بیمهنامهی تمام عمر تبدیل شود، حق بیمه نیز افزایش مییابد. در کنار پوششهای بیمهای شما میتوانید از سایر مزایای این بیمهنامه از جمله وام و برداشت از اندوخته و… ۲- انعطاف پذیری – در بیمه زندگیمان شما میتوانید هر زمان که مایلید در طول قرارداد، کلیه شرایط بیمه نامه اعم از حق بیمه، مدت قرارداد، نحوه پرداخت و پوششها را به میزان دلخواه تغییر دهید. با توجه به جدول بیمه عمر که شرکتهای بیمه ارائه میکنند، بر اساس مدت زمانی که از شروع قرارداد گذشته این مبلغ محاسبه میشود. امراض خاص: اگر بیمه شده دچار بیماری های سکته قبلی، سکته مغزی، عمل قبل باز، سرطان و پیوند اعضا اصلی بدن و عروق کرونر شود می تواند تا سقف تعیین شده از شرکت بیمه گر خود خسارت دریافت نماید. در این مقاله توضیح میدهیم که بیمه عمر چیست، انواع مختلف آن را شرح میدهیم و شرایط هر کدام را بیان میکنیم تا بتوانید با آگاهی بیشتری بیمه عمر مناسبتان را انتخاب کنید. در صورتی که شما بیمه عمر خود را برای سرمایه گذاری خریداری می کنید، برای این که بتوانید سود بالایی در انتها قرار داد دریافت کنید باید به سود شرکت های بیمه دقت داشته باشید.

در ادامه شرح میدهیم که انواع گوناگون طرحهای بیمه چگونه عمل میکنند تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک از انواع بیمه برای شما مناسبتر است. بیمه عمر و سرمایه گذاری کامل ترین نوع بیمه عمر است که با طور کامل و مفصل در قسمت بیمه عمر چیست توضیح داده شد. تمامی این موارد به طور کامل در گزارش بیمه زنان خانه دار توضیح داده شده است. لازم به توضیح است غرامت این پوشش برابر با 100 درصد سرمایه فوت به هر علت می باشد. میزان تخفیفات شرکت بیمه پاسارگاد ۱۰ تا ۴۰ درصد و بر اساس اندوخته ریاضی ارائه میشود. در این نوع بیمه، یا مبلغ پرداختی به میزان ثابتی در هر سال افزایش مییابد (مثلا ۵ درصد) یا میزان افزایش، بر اساس مقیاس سنجش شاخص تورم تعیین میشود. 1- خیر، شما نمیتونین واریزی خودتون رو افزایش بدین. بیمه عمر را می توان از مدت 5 الی 30 سال صادر کرد که توصیه می کنیم حتما بیمه عمر 30 ساله را خریداری کنید، زیرا شما می توانید در هر سال که تمایل داشتید بیمه نامه را فسخ کنید اما به طور مثال نمی توانید بیمه عمر 20 ساله را 10 سال دیگر تمدید نمایید. به طور مثال شخصی که قرارداده 20 ساله داشته باشد می تواند در سال 15 بیمه نامه عمر خودرا فسخ کند و سرمایه موجود در سبد اندوخته را دریافت نماید.

هر شرکتی که سود متوسط بالاتری داشته باشد، قطعا گزینه مناسب تری برای خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد. در صورتی که سرپرست خانوار فوت کند یا دچار نقص عضو و از کار افتادگی شود، قطعا خانواده وی در ادامه زندگی با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما اگر سرپرست خانوار بیمه عمر داشته باشد، در صورت رخ دادن حوادث ناگوار، خانواده شخص، بهتر می توانند از پس هزینه ها و دشواری های زندگی بر بیایند. هزینه های پزشکی: در صورتی که بیمه شده به علت رخ داد هر حادثه ای دچار صدمه و آسیب های بدنی شود و نیاز به درمان و فوریت های پزشکی داشته باشد، می تواند از شرکت بیمه گر هزینه های پزشکی خود را دریافت نماید. غرامت نقص عضو: در صورتی که بیمه شده به علت حادثه دچار نقص عضو و از کار افتادگی شود، شرکت بیمه گر به شخص بیمه شده غرامت پرداخت می کند. معافیت از پرداخت حق بیمه ناشی از ازکارافتادگی: در این پوشش اگر شخص بیمه شده دچار ازکارافتادگی شود، از پرداخت الباقی حق بیمه های بیمه عمر خود معاف خواهد شد. اگر فرد در طول دورهی تعیین شده فوت کند، بیمه مبلغ مورد توافق اولیه را (که به آن، پوشش یا مستمری میگویند) میپردازد.

بعضی از بیمهها در شرایطی که فرد به یک بیماری لاعلاج مبتلا باشد (در آستانهی مرگ باشد) نیز، مبلغ مورد توافق را به او میپردازند. اگر فرد در شرایطی فوت کند که هنوز افرادی تحت تکفل او قرار داشته باشند، استفاده از بیمهنامهی عمر میتواند تفاوت زیادی در زندگی بازماندگان وی ایجاد کند و عزیزان او، دیگر نیازی به تقلا برای تأمین مخارج زندگی نخواهند داشت، چرا که از نظر مالی تأمین هستند. اگر فرد مدت نسبتا کوتاهی پس از خرید پوشش بیمه فوت کند، ممکن است که شرکت بیمه پولی به او نپردازد؛ بنابراین همیشه پیش از خرید، تمام موارد و شرایط بیمهنامه را با دقت مطالعه کنید. اگر فرد بیمهگزار، بیش از دورهی تعیین شده در بیمهنامه عمر کند، پوشش بیمه به پایان میرسد و هیچ سرمایهگذاری یا بازگشت حق بیمهای وجود نخواهد داشت. در این بیمه، چنانچه بیمهشده در خلال مدت بیمه فوت نماید، درصورتیکه حق بیمهها تا تاریخ فوت پرداختشده باشد، سرمایه مندرج در بیمهنامه بهاضافه سرمایهای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تأمینشده باشد، به ذینفع پرداختشده و چنانچه این بیمهنامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمهنامه بهاضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تأمینشده باشد به ذینفع پرداخت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید