مشاوره، استعلام و خرید بیمه عمر – بیمه عمر چیست؟

زانی که شخص از موسسه و بانک وام گرفته باشد و در صورتی که در حین پرداخت اقساط وام فوت کند، وارثان شخص موظف اند که اقساط وام را به موسسه یا بانک پرداخت کنند. برای مثال اگر مرد یا زنی تمایل داشته باشند که سرمایه بیمه عمرشان از وراثت خارج شود (بین وارثان قانونی تقسیم نشود) و تنها به همسرشان برسد میتوانند این موضوع را در بیمهنامه مشخص کنند تا بعد از مرگشان طبق آن عمل شود. به طور مثال افراد می توانند هم به صورت ماهانه و هم به صورت سالانه حق بیمه خود را بپردازند. ینی داشتن بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی کنار هم مشکلی ایجاد نمیکنه ؟ سلام من بیمه تامین اجتماعی دارم می تونم بیمه عمر هم داشته باشم ؟ از آن جا که دغدغه اصلی تیم بیمه دات کام، تامین راحتی و سهولت کار و رفع ابهامات و نگرانیهای شما عزیزان است و در ۲۴ ساعت ۷ روز هفته در خدمت شما هستیم، باید بگوییم که بیمه مرکزی بر همه شرکتهای بیمهای مجوزدار نظارت میکند و حامی و حافظ حقوق بیمه شدگان در شرایط انحلال شرکتهای بیمهگر است. این بیماریها شامل سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان، عمل قلب باز، پیوند اعضای اصلی (ریه، کبد، کلیه، مغز استخوان، قلب) هستند.

3. بازار بورس پوششهایی برای فوت یا از کارافتادگی بیمهشده ارائه نمیدهد در صورتی که یکی از اهداف اصلی خرید این رشته بیمهای به جز برخورداری از امکان سرمایهگذاری مطمئن، استفاده از پوششهای فوت و ازکارافتادگی یا دریافت مستمری و وام است. در اين بيمه­ نامه استفاده­ كننده (ذينفع) از سرمايه فوت بيمه ­نامه (مانده بدهي اصل وام)، موسسه اعتباری یا بانک بوده كه به بيمه شده وام يا تسهيلاتی را ارائه نموده است. همچنين چنانچه در هر سال بيمهای بيمه شده اول قرارداد قبل از بيمه شده دوم فوت نمايد، بيمه شده دوم بدون پرداخت حق بيمه تا انتهای مدت بیمه ­نامه تحت پوشش بيمه فوت به هر علت خواهد بود. در صورت فوت بیمهشده، بیمهگر موظف است مبلغی را به بازماندگان وی پرداخت کند. در بیمههای عمر، بیمهگذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق میگیرد. از مهمترين مزايا و ويژگیهای مربوط به اين طرح، پوشش بيمه ای برای دو نفر در قالب يک بيمه نامه بوده كه اين امر منجر به كاهش هزينه­های اداری و ساير هزينههای بيمهگری در مقايسه با خريد جداگانه بيمه ­نامهها خواهد گرديد.

بیمهگذار و بیمهشونده میتوانند یک نفر باشند، اما گاهی شخصی فرد دیگری را بیمه میکند. در واقع، پس از گذشت مدت زمانی یک سود مشخصی به هزینه ماهانه ای که فرد بیمه شده باید به عنوان حق بیمه عمر پرداخت کند، افزوده می شود. به همين منوال، مبالغ پرداختی بيمهگذار نيز به دو مؤلفه حق بيمه پوشش فوت و سپرده سرمايهگذاری (حق بيمه پوشش حيات) تقسيم میشود. برای اینکه درک درستی از مزایای بیمه عمر پیدا کنید ابتدا باید به حق بیمه عمر و نحوه محاسبه آن بپردازیم. پوشش فوت با انتخاب يک سرمايه پايه فوت فراهم میشود كه قابليت افزايش را در سالهای آينده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بيمهشده در مدت بیمه نامه به بازماندگان پرداخت میشود. در بيمه عمر و سرمايهگذاری، بيمه ­شده بر پايه نيازهای خود و خانواده در ابتدا سرمايهای را به عنوان سرمايه پايه بيمه انتخاب میكند و به تناسب سرمايه انتخابی و همچنين با توجه به تمايل و توان مالی خود، مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه در قراردادهای فروش جمعی، سهماهه ششماهه، سالانه و یا یکجا) برمیگزيند.حق بيمههای پرداختی پس از كسر حق بيمه لازم برای پوشش فوت، هزينه­ های بيمه ­نامه، ماليات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمايهگذاری افزوده میشود.اين اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق ­بيمهها و اختصاص سود به آنها، افزايش يافته و با تشكيل يک سرمايه حيات، پساندازی مطمئن برای رفع نيازهای احتمالی و برنامههای آينده بيمه شده خواهد بود.

بیمه مختلط پس انداز یا همان بیمه سرمایهگذاری: همان طرحی که بیشتر ما از بیمه عمر میشناسم و بعد از تمام شدن سرمایهمان را دریافت میکنیم. رشته بیمه زندگی از بدو تولد تا ۶۰ سالگی قابل صدور است؛ با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، پدر و مادری که به فکر آینده فرزند خود باشند و بخواهند اندکی از بار هزینه های کمرشکن آینده خیالشان راحت باشد، برای فرزند خود از همان کودکی این بیمه را تهیه خواهند کرد. از همان ابتدا تحت تمامی پوششهای بیمه عمر خواهید بود. بیمه شدهها با پرداخت اولین قسط از بیمه نامه خود مشمول این پوشش میشوند و از این طریق، دیگر نگران آینده خانواده خود در صورت بروز حادثه و فوت، نخواهند بود. میزان حق بیمه عمر پاسارگاد ثابت نیست و هر شخص میتواند با توجه به شرایط مالی خویش و با توجه به نیازمندی های احتمالی خود در آینده مقدار حق بیمه عمر، نحوه پرداخت حق بیمه عمر ، ضرایب بیمه عمر پاسارگاد و پوششهای بیمه عمر پاسارگاد مطلوب خود را انتخاب نماید. در صورت عمر باقی بیمهگزار، شرکت بیمه ای سرمایه ای به او پرداخت نمیکند. شما با بیمه کردن خود و تهیه بیمه عمر در صورت بروز حادثه ناگوار برایتان ، شما میتوانید با ارائه مدارک مربوط خسارت آنرا دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید