مشاوره، استعلام و خرید بیمه عمر – بیمه عمر چیست؟

شرایط بازخریدی در بیشتر شرکت های بیمه از سال دوم قرار داد می باشد ولی پیشنهاد میشود که تا 5 سال اول بیمه نامه بازخریدی صورت نگیرید چون به علت کسر هزینه های بیمه گری که بخشی از ان هزینه پوشش های بیمه ای می باشد شخص در صورت بازخریدی در 5 سال اول ضرر می کند. امکان گرفتن سرمایه گذاری به صورت یکجا یا به صورت مستمری ماهیانه: در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مبلغی که شخص پرداخت میکند بعد از کسر هزینه های بیمه گری وارد اندوخته شخص میشود و سود روز شمار و مرکب به ان تعلق میگیرد و بعد از مدت زمانی که شخص تعیین کرده است کل مبلغ سرمایه گذاری را یا به صورت یکجا دریافت می کند یا به صورت مستمری ماهیانه که انتخاب آن به عهده خود شخص است. از طرفی خرید بیمه عمر در سن کم به علت ریسک پایین بیمه نامه، دارای سود بیشتری خواهد بود.

در مورد مدت قرارداد و حداکثر سن بیمهگزار نیز در شرکت های مختلف شرایط متفاوتی وجود دارد. امکان ثبت نام این بیمه نامه بدون محدودیت سنی: این بیمه نامه از بدو تولد تا سن 60 سال قابل صدور می باشد. بسیاری از بیمهگذاران بدون اطلاع از این بند بیمهنامه هزینه عمل را از شرکت بیمه مطالبه میکنند و شرکت بیمه با استناد به این بند مبلغی به آنها نمیپردازد. امکان دریافت سود مشارکت: سود مشارکت سودی است که شرکت بیمه طرف قرارداد هر ساله اعلام و ان را به بیمه گذاران پرداخت مینمایید در واقع 85 تا 90 درصد از سود سرمایه گذاری شرکت بیمه طرف قرارداد می باشد و میزان این سود در شرکت های بیمه متفاوت است. شرکت های بیمه علاوه بر سود قطعی یک سود دیگر به نام سود تضمینی نیز دارند که پرداخت آن اجباری است. بیمه زندگی یا عمر در ایران محبوبیت زیادی ندارد، این موضوع را میتوان از تعداد عضوهای این بیمه متوجه شد اما سوال اصلی اینجاست که چرا در کشورهای آسیایی و اروپایی به بیمهی عمر اهمیت فراوانی داده میشود و افراد بسیار زیادی تحت پوشش این بیمه قرار دارند ولی در ایران این موضوع برخلاف دیگر کشورها است.

چرا که اگر خانواده و خود شخص نسبت به شرایط سختی که ممکن است پیش بیاید، آیندهنگری نکرده باشند، باید شرایط بسیار سختی را تحمل کنند. برای مثال ممکن است پوششی در نظر بگیرند که حق بیمه فرد را بعد ازکارافتادگی تا پایان زمان قرارداد از او نگیرند ولی همچنان فرد را تحت پوششهای بیمه عمر (سرمایه عمر، فوت ناشی از حادثه، امراض خاص،…) نگه دارند و در انتهای قرارداد سرمایه اندوخته شده را بهصورت کامل به او بپردازند. البته باید این نکته را در نظر داشت که اطلاعرسانی درستی از مزایای این بیمه انجامنشده و مردم گمان میکنند که بیمه زندگی یا عمر یک دروغ است. برای مثال اگر مرد یا زنی تمایل داشته باشند که سرمایه بیمه ایشان از وراثت خارج شود (بین وارثان قانونی تقسیم نشود) و تنها به همسرشان برسد میتوانند این موضوع را در بیمهنامه مشخص کنند تا بعد از مرگشان طبق آن عمل شود. به طور مثال اگر در یک حادثه شخص دچار 20 درصد نقص عضو شود، می تواند 20 درصد از سرمایه فوت را از شرکت بیمه دریافت کند. سرمایه از کارافتادگی و نقص عضو: در صورت از کارافتادگی شخص یا نقص عضو او در اثر حادثه بنا به درصد از کارافتادگی و نقص عضو تا درصدی از سرمایه فوت طبیعی به شخص قابل پرداخت می باشد.

سرمایه فوت طبیعی: از لحظه صدور بیمه نامه و پرداخت قسط اول در صورتی که شخص به صورت طبیعی فوت نمایید این سرمایه فوت به ذینفع شخص پرداخت خواهد شد که میزان این سرمایه برحسب حق بیمه پرداختی شخص محاسبه می شود. سرمایه فوت ایشان 25 برابر مبلغ پرداختی سالیانه است. ۲- گفتین “بیمه گذار می تواند با توجه به تورم در فرم پیشنهاد بیمه عمر مشخص کند که در هر سال چند درصد به حق بیمه پرداختی خود اضافه شود که این عدد از بین 5 تا 20 درصد متغیر است” حالا این درصدی که اول قرارداد بستم رو میشه برای سالای بعد عوضش کرد؟ معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی کامل: در بعضی از شرکتهای بیمه در صورت از کارافتادگی کامل شخص بسته به شرکت بیمهای که انتخاب کرده است مدت زمانی معین یا تا پایان قرارداداز پرداخت حق بیمه خود معاف خواهد شد. بیمه عمر نوعی توافق بین شرکت بیمه و افراد بیمه شونده است؛ این بیمه خدماتی از قبیل فوت شخص، امراض خاص و ازکارافتادگی را تحت پوشش خود قرار میدهد. یکی از مهمترین طرحهای این بیمه نامه، بیمه عمر و سرمایه گذاری است، بیمه عمر مزایایی از جمله پوششها و سرمایهگذاری برای آینده را برای بیمه گذار ارائه میکند، که در واقع یکی از کاملترین بیمه نامههای بیمه عمر است که دارای طرحهای مختلف بیمهای نیز میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید