مشاوره، استعلام و خرید بیمه عمر – بیمه عمر چیست؟

برای مثال ممکن است شرکتی تعیین کند که اگر خودکشی دو سال بعد از شروع قرارداد اتفاق افتاد سرمایه عمر به آن تعلق میگیرد و قبل از دو سال هیچ هزینهای پرداخته نمیشود. بیمه مختلط پس انداز یا همان بیمه سرمایهگذاری: همان طرحی که بیشتر ما از بیمه عمر میشناسم و بعد از تمام شدن سرمایهمان را دریافت میکنیم. اگر فرد مدت نسبتا کوتاهی پس از خرید پوشش بیمه فوت کند، ممکن است که شرکت بیمه پولی به او نپردازد؛ بنابراین همیشه پیش از خرید، تمام موارد و شرایط بیمهنامه را با دقت مطالعه کنید. شاید بتوان گفت که بیمه عمر، مهمترین محصول مالی است که در تمام عمر خود خریداری میکنیم. لازم به توضیح است غرامت این پوشش برابر با 100 درصد سرمایه فوت به هر علت می باشد. در بیمه عمر میتوان از قانون وراثت تبعیت نکرد و سرمایه اندوخته شده و سرمایه فوت را به هر نسبتی بین افراد مدنظر فرد بیمهشده تقسیم نمود.

بیشتر بیمهنامهها زمانی بین ۱۰ تا ۲۵ سال دارند، ولی شما میتوانید طول این دوره را مشخص کنید. در صورت فوت بیمه شده ، در خلال مدت بیمه نیز ، سرمایه تعیین شده که میتواند بین ۱ تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد به علاوه موجودی اندوخته سرمایهگذاری در هر زمان به بازماندگان یا افرادی که قبلا تعیین کردهاید، پرداخت خواهد شد. معافیت از پرداخت حق بیمه ناشی از ازکارافتادگی: در این پوشش اگر شخص بیمه شده دچار ازکارافتادگی شود، از پرداخت الباقی حق بیمه های بیمه عمر خود معاف خواهد شد. همانطور که گفته شد بیمه عمر بیمه نامه ای پر کاربرد است که می تواند حوادث مختلفی را مورد پوشش قرار دهد. توانگری سطح یک بهترین سطح توانگری است که توصیه می شود بیمه عمر خود را از شرکت هایی که توانگری سطح یک دارند تهیه کنید. نکته: دقت کنید شرکت های بیمه ای که سود بالایی دارند همیشه انتخاب مناسبی نیستند زیرا این شرکت ها ممکن است توانگری پایینی داشته باشید که این موضوع باعث شود تا در پرداخت خسارت های شما با مشکل مواجه شوند. سرمایه گذاری در بیمه عمر به این صورت است که به حق بیمه های پرداختی شده در بیمه عمر سود تعلق خواهد گرفت و شما این مبالغ را می توانید در انتها قرار داد دریافت نمایید.

به غیر از پوشش سرمایه فوت طبیعی که پوشش اصلی و اجباری این بیمه نامه است مابقی پوشش ها مانند: سرمایه فوت ناشی از حادثه ،سرمایه ازکارافتادگی ،معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی،مستمری از کارافتادگی ،سرمایه امراض خاص و هزینه پزشکی ناشی از حادثه جز پوشش های اضافی و اختیاری این بیمه نامه می باشد. امراض خاص: اگر بیمه شده دچار بیماری های سکته قبلی، سکته مغزی، عمل قبل باز، سرطان و پیوند اعضا اصلی بدن و عروق کرونر شود می تواند تا سقف تعیین شده از شرکت بیمه گر خود خسارت دریافت نماید. سرمایه فوت: پوشش اصلی بیمه عمر سرمایه فوت به هر علت نام دارد و با توجه به این پوشش، سرمایه فوت تا سقف تعیین شده در فرم پیشنهاد بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده به ذی نعفان پرداخت می شود. سرمایه فوت در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت کند، شرکت بیمه گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت عادی، سرمایه فوت ناشی از حادثه را نیز به ذی نفعان شخص فوت شده پرداخت می کند. ایمن می شوید. در بیمه عمر بیمه شده می تواند بعد ده سال پرداخت حق بیمه، درخواست مستمری بازنشستگی دهد یا اندوخته خود به علاوه سودش را دریافت کند اما در بیمه های تامین اجتماعی و درمان تکمیلی، بیمه شدگان نمی توانند زودتر از سی سال این مبلغ را دریافت کنند.

به گزارش برنا، بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نامه ای است که دارای دو قسمت پوشش های بیمه ای و سرمایه گذاری می باشد، و به این معنی است که شما می توانید با پرداخت حق بیمه سالیانه، علاوه بر دریافت پوشش های بیمه ای، سرمایه گذاری نمایید. علاوه بر پوشش های بیمه ای، شما می توانید با خرید بیمه عمر، سرمایه گذاری مطمئن و پر سودی را تجربه کنید. شما با خرید بیمه عمر می توانید سرمایه گذاری پر سودی را تجربه نمایید. این موارد پوشش های مختلف بیمه عمر می باشند که شما می توانید با توجه به نیاز خود، هر کدام از این پوشش ها را خریداری نمایید. سود متوسط سالیانه: برای خرید بیمه عمر نباید سود یک سال شرکت های بیمه گر را با هم مقایسه کنید بلکه باید سود متوسط در چندین سال را بررسی نمایید. در صورت فوت سپردهگذار قبل از اینکه حساب وی برای خانوادهاش باز شود مالیات بر ارث از آن کسر میشود؛ درصورتیکه پس از فوت بیمهگزار سرمایه فوت بدون کسر هیچگونه مالیاتی به ذینفعان وی تعلق میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید