مقایسه و محاسبه و خرید بهترین بیمه های عمر

فوت بیمهشده در اثر حوادث عمدی: اگر ذینفع ، مقدمات کشتن یا مرگ بیمهشده را فراهم بیاورد به عبارتی در مرگ او ساخت و پاخت کند، شرکت بیمهگر مزایای بیمه را از او سلب خواهد کرد. در واقع مردم این دسته را بهعنوان بیمه عمر میشناسند. برای مثال شرکت بیمه سامان، بیمه عمر سامان را به صورت بیمه عمر و بازنشستگی با شرایط و مزایای خاص خود ارائه میدهد. لازم به توضیح است، اگر فرد بیمه شونده بیماری خاصی داشته باشد، تا تشخیص پزشک معتمد شرکت و با شرایط خاص بیمه نامه برای او صادر خواهد شد. بیمهگر متعهد است در صورت ابتلای بیمهشده به یکی از بیماریهای تحت پوشش مندرج در دو طرح و احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمهگر، سرمایه پوشش امراض خاص را مطابق با سقف تعهدات و بر اساس «جدول پیشبینی تعهدات بیمهگذار و بیمهگر» در سال بیمهای منطبق به تاریخ ابتلا، به بیمهگذار بیمهنامه بپردازد. همانطور در نمودار بالا مشاهده کردید، در بسیاری از کشور های پیشرفته، تعداد کثیری از مردم آن کشور دارای پوشش بیمه عمر می باشند اما در کشور ما اینگونه نیست. و بسیاری مزایای دیگر باعث شده تا این بیمه نامه به یکی از بیمه های کاربردی و پرطرفدار در بسیاری از کشور های دنیا تبدیل شود.

تصمیم گرفتیم در این مقاله، به بیمه عمر و موضوعات مربوط به آن بپردازیم. بهتر است متوسط سود شرکت های بیمه ای را با هم مقایسه کنید و سپس تصمیم به خرید این بیمه بگیرید. این سود بالاترین سود کشوری شرکت بیمه ما از گذشته تاکنون بوده است. بالاترین سود سال 99 متعلق به بیمه خاورمیانه با 83% سود است و نه بیمه ما ! بله، توجه داشته باشید به مبلغ موجود در سبد اندوخته شما سود تعلق می گیرد، اما اگر از سبد اندوخته خود وام دریافت کرده باشید، مبلغی در سبد اندوخته شما نیست که به آن سود تعلق بگیرد. خرید بیمه عمر می تواند باعث بهبود اقتصاد یک کشور شود، زیرا شرکت های بیمه با منابع خود هزینه تامین سرمایه در بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهند و باعث می شوند تا این هزینه ها برای خدمات درمانی مصرف شود. همچنین این تحقیقات در کشور ایران نیز انجام شد، و این نتیجه حاصل شد که خرید بیمه زندگی تاثیر مثبتی در اقتصاد این کشور داشته است. پیشتر اشاره کردیم که اولین خطری که در بیمه عمر تحت پوشش قرار میگیرد، فوت است. در طول مدت بیمه هم تحت انواع پوشش بیمه قرار میگیریم.

تمامی شرکت های بیمه دارای بیمه اتکایی می باشند که این بیمه در زمان هایی که شرکت بیمه توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد به کمک آن می آید و خسارت های بیمه گذاران را پرداخت می کند. و از طرفی در زمان رخ دادن بحران های اقتصادی به دلیل آنکه همچنان بیمه گذاران حق بیمه های خود را پرداخت می کنند، سرمایه گذاری این شرکت ها و این بیمه نامه همچنان ادامه می یابد. اگر زبانمان لال، برای بیمهشده اتفاق خاصی رخ داد که در نهایت کارافتادگی دائم و کامل به دنبال داشت، او از پرداخت حق بیمه معاف میشود. بیمه عمر یکی از روش های بسیار مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت برای تامین آتیه فرزندان می باشد، لذا اگر به دنبال روشی مناسب برای سرمایه گذاری برای فرزندان خود هستید، خرید بیمه عمر یکی از بهترین روش ها می باشد. همچنین اکثر افراد فکر می کنند با داشتن بیمه تامین اجتماعی، نیازی به خرید بیمه عمر ندارند، در حالی این موضوع کاملا باور اشتباهی می باشد، زیرا بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی ماهیت های کاملا متفاوتی با یکدیگر دارند، و برای بهرمند شدن از تمامی پوشش های بیمه ای، بهتر است این دو بیمه نامه را در کنار یکدیگر داشته باشید.

در این گزارش به طور کاملا دقیق بیمه عمر را برای شما عزیزان توضیح دادیم، همانطور که مشاهده کردید خرید این بیمه نامه علاوه بر این که برای شما زیانی ندارد، می تواند در کاهش مشکلات آینده شما و خانوادتان بسیار موثر باشد. این دو بیمه کاملا از نظر پوشش ها و سرمایه گذاری و حتی مدت قرارداد با هم تفاوت دارند و توصیه می شود این دو بیمه نامه را در کنار یگدیگر داشته باشید. این هزینه از سال اول بهاندازه درصدی از بیمه عمر و تا سقف مشخصی است که در شرکتهای مختلف این درصد و سقف میتوانند متفاوت باشند. همچنین بهتر است کد بیمه نامه را در سایت شرکت بیمه و بیمه مرکزی استعلام بگیرید تا از اعتبار بیمه نامه خود مطمئن گردید. سقف سرمایه فوت در اثر حادثه تا ۷۰۰ میلیون تومان می باشد. برای مثال میتوانید در ابتدا 5 میلیون تومان را در بیمه عمر خود سرمایهگذاری کنید و حق بیمههای خود را نیز بهصورت ماهانه یا سالانه پرداخت کنید. اصولا بیمهگزار یا ذی نفع ثابت و همانی است که نامش در بیمهنامه ذکر میشود؛ در این سرمایهگذاری بیمهای، امکان تغییر بیمهگزار نیز وجود دارد. در ادامه مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری که پرطرفدارترین طرح بیمه عمر است را بررسی میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید