مقایسه و محاسبه و خرید بهترین بیمه های عمر

آنها برنامه ریزی میکنند که ببینند بهترین زمان برای استفاده از این سرمایه گذاری شان چه موقع است. بله، بخش سرمایه گذاری یک بخش اصلی بیمه عمر است که برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشد. پرداخت بیمه عمر پاسارگاد به چند روش زیر با استفاده از دریافت شناسه قبض و پرداخت بیمه عمر پاسارگاد امکان پذیر می باشد. در واقع تعیین شود که پرداخت مستمری با فوت بیمهشده قطع میشود یا پرداخت به ذینفعان وی ادامه دارد. به این صورت که اگر فرد بیمهشده در مدت اعتبار بیمهنامه یکبار دچار سکته مغزی و یکبار دچار سکته قلبی شود شرکت بیمه مذکور تنها یکی از خسارات را پوشش میدهد. برای نمونه، اگر دورهی تعیین شده در بیمهنامهی شما ۲۵ سال باشد، ولی ۲ سال پیش از انقضای بیمهنامه فوت کنید، افراد تحت تکفل شما فقط درآمدی را برای ۲ سال آخر دریافت خواهند کرد. حق بیمه در این نوع از بیمهنامهها، بالاتر از بیمهنامههای مدتدارِ معمولی است و زمانی که بیمهنامه مدتدار به بیمهنامهی تمام عمر تبدیل شود، حق بیمه نیز افزایش مییابد.

بزرگترین اشکال این نوع پوشش بیمه، قطع شدن درآمد ماهیانه در زمانی است که دورهی بیمهنامه به پایان میرسد. بازخرید فرایندی است که بر اساس آن بیمهگذار می تواند پیش از آنکه مدت بیمه نامه به پایان برسد، به شرطی که یکسال از پرداخت حقبیمه سپری شده باشد، بر اساس محاسبات فنی از طرف شرکت، بیمهنامه را بازخرید نماید. در این نوع بیمه نامه توافق می شود که شخص بیمه شونده در ازای پرداخت مبلغی توافقی به بیمه گر، شرکت بیمه پس از مرگ وی، مبلغی به وراث قانونی ایشان می پردازد. این بیمه در صورت مرگ شما، مبلغی را به بازماندگان شما میپردازد. بنابراین انتخاب پوشش بیمهای را به مراحل بعدی زندگی موکول نکنید، زیرا ممکن است که حق بیمههای لازم برای مبلغ پوشش بیمهای مورد نیاز شما، به اندازهای بالا برود که دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشید. ولی اگر حق بیمههای قابل تجدیدنظر را انتخاب کنید، ممکن است که حق بیمه با گذشت زمان تغییر کند و با تغییر شرایط شما، افزایش یابد.

همچنین در نظر داشته باشید که اگر شغل خود را تغییر دهید، ممکن است که کارفرمای جدید شما همان سطح از پوشش بیمهای را به شما ارائه ندهد و بنابراین شاید ترجیح بدهید که بیمهنامهی عمری برای خود داشته باشید تا از پشتیبانی مالی مداومی برخوردار شوید. ولی تا زمانی که پوشش بیمهی دیگری نگرفتهاید، بیمهنامهی فعلی خود را لغو نکنید. میتوان بعضی از بیمهنامههای مدتدار را به بیمهنامهی تمام عمر تبدیل کرد که به آنها، بیمهی مدتدارِ قابل تبدیل گفته میشود. سپرده گذاری در انواع حسابهای بلند مدت بانكی: اين نوع سرمايه گذاری معمولاً مستلزم داشتن سرمايه هنگفتی هست كه به صورت يكباره سپرده گذاری شده و تا پايان مدت قرارداد قابل برداشت و استفاده نيست. همچنین شما می تونید سوالات خودرا در رابطه با بیمه عمر در انتهای همین مقاله برای ما بنویسید تا کارشناسان، در کمترین زمان پاسخگو شما باشند یا می توانید با برقراری تماس با نمایندگی 1240 بیمه ما از مشاوره رایگان استفاده کنید تا مشاورین ما به بهترین شکل شما را راهنمایی کنند. آیا می توان سرمایه بیمه عمررا افزایش یا کاهش داد؟ این امکان دریافت وام در واقع با اینکه قرارداد بیمه را با تمام شرایط آن حفظ میکند امکان دسترسی به اندوخته و سرمایه را برای بیمهگزار فراهم میکند؛ اما سپردهای که در بانک ایجاد میکنید غیرقابلبرداشت است.

متأسفانه بالا بودن هزینههای پزشکی و دارویی شرایط معیشت را برای فرد بیمار و خانواده او بسیار سخت و طاقتفرسا میکند. این نوع بیمهنامه، درآمدی معاف از مالیات و ماهیانه را فراهم میکند که تا زمان پایان دورهی مورد توافق در بیمهنامه، پرداخت میشود. اگرچه تاکنون بیمهی عمر مدتدار محبوبترین شکل بیمه عمر بوده است، انواع دیگری از بیمه عمر نیز وجود دارد که در صورت ایجاد بدترین حالت، حمایت مالی لازم را برای افراد تحت تکفل شما فراهم میکند. از آنجا که پرداخت مبلغ بیمه قطعی است، این نوع پوشش بیمهای بسیار گرانتر از بیمهی مدتدار خواهد بود. معمولا حق بیمههای تضمینشده در ابتدا گرانتر هستند ولی این نوع بیمهنامهها، در بلندمدت مقرون به صرفهتر خواهند بود، زیرا حق بیمه با گذشت زمان افزایش نمییابد. به یاد داشته باشید که هر چه سن شما در زمان خرید بیمه، بالاتر باشد، پوشش بیمهای شما نیز گرانتر خواهد بود. در این نوع بیمهنامه، تاریخ پایانی وجود ندارد و باید تا زمان مرگ به پرداخت حق بیمه ادامه دهید و در زمان مرگ، مبلغ بیمه به افراد تحت تکفل شما پرداخت میشود (در برخی بیمهنامهها، حق بیمه باید تا وقتی که به سن بالایی (مثلا ۸۵ سال) برسید، پرداخت شود). حتی میتوانید تعیین کنید که مستمری پرداختی ماهیانه در طول دورهی تعیین شده، درست مانند افزایش حقوقها، اضافه شود تا افزایش هزینههای زندگی در طول دوره نیز در آن دیده شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید