ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

بازار این محصول بیمهای به تازگی در ایران گسترش یافته است و شرکتهای بیمهای توجه زیادی به آن داشتهاند. این درصد افزایش حق بیمه ۵ الی ۲۵ درصد است. طبق توافقات شرکتهای بیمه، اگر چند بیمه عمر دارید، می توانید از همه بیمهنامههای خود خسارت بیماری خاص را دریافت نمایید. از طرفی علت اینکه شما باید سود مشارکت و تضمینی را نیز علاوه بر سود وام به شرکت بیمه بپردازید کاملاً واضح است. اگر بخواهید منبع سود را بدانید، باید عرض کنیم که این سود همان ۸۵ الی ۹۰ درصد سود سرمایهگذاری بیمه عمر شرکتهای بیمهای است که به جیب بیمهگزاران روانه خواهد شد. هزینههای سنگینی مثل هزینه تحصیل، ازدواج و راه اندازی کسب و کار فرزندان و در کنار آن مخارج بالای زندگی در دوران بازنشستگی، اهمیت داشتن یک پشتوانه مالی محکم را بیش از پیش مشخص میکند اما مهمترین سوال این است که چه نوع سرمایه گذاری برای ما مناسب خواهد بود؟ هدف از خرید نوعی سرمایهگذاری است؛ پس سرمایه گذاری با ضرر که اصلا عاقلانه نیست. 2. بازار بورس، هوشمندی و دانش شما را از نحوه سرمایهگذاری میطلبد در صورتی که بیمه فقط نیازمند خرید و پرداخت به موقع حق بیمه است. اگر بخواهید در سالهای بعد از مدت زمان تعیین شده در قرارداد بیمه، مستمری دریافت نمایید، می توانید زیرشاخه بیمه مستمری را انتخاب نمایید.

شرکتهای بیمهای مختلف، طرحها و عناوین مختلف ارائه میکنند؛ به عنوان مثال، شاید اسامی بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان، بیمهنامه عمر و زندگی مان ایران، بیمه عمر و سرمایهگذاری پارسیان، بیمه عمر و بازنشستگی، بیمه عمر سینا، بیمه تامین هزینه تحصیلات، بیمه زنان خانهدار و بیمه مستمری زنان خانه دار،بیمه عمر خانواده، بیمه عمر طرح خودپرداخت به گوشتان خورده باشد یا تبلیغاتشان را دیده باشید. بیمه شدهها می توانند سرمایه بیمه عمر خود را به صورت یکجا یا مستمری دریافت کنند. برای مثال شرکت بیمهای 5/2 درصد سرمایه عمر بیمهشده و تا سقف 5 میلیون را در ازای هزینه پزشکی حادثه به بیمهشده میپردازد. به محض اینکه اولین حق بیمه عمر پرداخت شود، دیگر نگرانی بابت آینده در صورت بروز حادثه یا رسیدن اجل به پایان میرسد (مخصوصا برای بیمه شده ای که سرپرست خانواده باشد)، بیمه گزار میتواند در صورت تمایل به دریافت سرمایه فوت بیشتر، یک، دو یا سه برابر سرمایه فوت را به عنوان پوشش فوت بر اثر حادثه انتخاب نماید. بیمه شدهها با پرداخت اولین قسط از بیمه نامه خود مشمول این پوشش میشوند و از این طریق، دیگر نگران آینده خانواده خود در صورت بروز حادثه و فوت، نخواهند بود.

همه افراد جوان، امروز، سخت تلاش می کنند تا فردا نوه شان از دستشان عیدی بگیرد یا از عهده مراسم ازدواج بچه هایشان برآیند.همه این تجربهها که اشاره کردیم، تجربیات شیرین زندگی هستند. همان طور که در بخش مزایا اشاره کردیم، این بیمه منعطف است و انواع گوناگون بیمه عمر درصدد رفع نیازهای اقتصادی همه افراد دارای توان مالی و شرایط مختلف هستند. در این حالت هم هر وقت بخواهید به همه سرمایه خود دسترسی دارید و هم لازم نیست برای بازپرداخت وامهایی که میگیرید سودهای بالایی بپردازید. اما تقریبا برای تمامی شرکتها میتوان حق بیمه عمر را مانند قبوض عادی پرداخت کرد. شناسه قبض و شناسه پرداخت در دفترچه اقساط، درج شده و میتوان حق بیمه عمر را از طریق دستگاههای خودپرداز و همراه بانکها پرداخت کرد. از جمله خدمات این شرکت میتوان به بیمه بازنشستگی سامان اشاره کرد. از سال دوم ( در برخی شرکتهای بیمهای، از ماه ششم ) سرمایهگذاری بیمه یادشده ، میتوانید به میزان ۹۰% از سپرده اندوخته بیمه خود وام بگیرید. میزان بهره وام نیز به سودی بستگی دارد که سال قبل شرکت به بیمه شده پرداخت کرده است. پوشش هزینههای پزشکی ناشی از حوادث یکی از پوششهای بسیاری از بیمههای از این دست است.

سقف پوشش و شرایط پرداخت خسارت بیماریهای خاص هر یک از شرکتهای بیمهگر با دیگری تفاوت دارد. اگر در این بازه زمانی، مرگ بیمه گزار فرا برسد، شرکت بیمهگر سرمایه به اضافه اندوخته گرداوری شده تا زمان فوت را به ذی نفع بیمه پرداخت خواهد کرد. بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه تعهد دارد که در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه یا زنده بودنش در موعد سررسید، مبلغ سرمایهگذاری را به ذی نفعی پرداخت کند که در بیمهنامه به او اشاره شده است.در این صورت اگر عمرتان به دنیا باقی باشد، امیدی هست که مبلغی سرمایه را دریافت کنید و نمیسوزید که کاش مرده بودید و از شرکت بیمه پولی می گرفتید. نماینده بیمهگزار میتواند به رتق و فتق امور بیمه فرد خارج از ایران بپردازد. برای مثال در شرکتبیمه پارسیان این درصد بین 5 و 25 درصد است و بیمهگزار در انتخاب این درصد آزاد است. بیمهگزار: بیمهگزار شخصی است (حقیقی یا حقوقی) که اقدام به خرید بیمه میکند و پرداخت اقساط و حق بیمه بر عهده او خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید