ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

اگر بیتوجه از کنار آن گذشتهاید به شما توصیه میکنیم این مقاله را تا انتها بخوانید تا بهصورت کاملاً واضح و شفاف در جریان جزئیات مزایا و پوششهای تکمیلی آن قرار بگیرید. در بسیاری از شرکتهای بیمه بیماری سرطان بهصورت جدا و تحت شرایط متفاوتی بررسی میشود. بسته به شرکت بیمه میتوانید ضرایب افزایش سالانه متفاوتی را انتخاب کنید. شما می توانید بر حسب قدرت خرید و شرایط مالی خود، ضریب خاصی را برای افزایش حقبیمه انتخاب نمایید. حداقل بخش مالی این مشکل میتوانست با دوراندیشی و پرداخت هزینهای بسیار کم حل شود. طرحهای مختلف بیمه عمر بهگونهای تعریف شدهاند که میتوانند پاسخگوی نیازهای قشر گستردهای از مردم با شرایط سنی، مالی و جسمانی متفاوت باشند. سقف سرمایه عمر در شرکتهای مختلف متفاوت است. بیمه عمر پاسارگاد برای کرونا پوشش خاصی را ارائه نمیکند ولی اگر فردی به علت کرونا فوت نماید سرمایه فوت به هر علت به همراه اندوخته ریاضی بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود. برای مثال اگر بیمهشده از بیمه عمر خود وامی دریافت کند و 90% سرمایه خود را از اندوخته خود خارج نماید و در همان روز اتفاقی برایش پیش آید که جزو خسارات تحت پوشش بیمه عمر باشد، شرکت بیمه تمام خسارت را مطابق بیمهنامه به او پرداخت خواهد کرد.

پوشش سرمایه فوت به علت حادثه: اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید این سرمایه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت به ذینفعان پرداخت می شود. برای مثال اگر این ضریب بین صفر تا 3 باشد و شما ضریب 3 را انتخاب کنید، سرمایه فوت بر اثر حادثه سه برابر سرمایه عمرتان خواهد بود. پس از کشیدن کارت از منوی انتخابی گزینه پرداخت قبوض را انتخب کرده و سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمایید تا مبلغ حق بیمه نمایش داده شده و سپس کلید تایید را زده و رمز خود را وارد نمایید. در نرم افزار آپ می توانید با انتخاب گزینه قبض خدماتی و وارد کردن شناسه قبض و پرداخت حق بیمه تان را به راحتی پرداخت نمایید. لذا پیشنهاد میشود قبل از خرید بیمه عمر حتماً شرایط شرکتهای مختلف را مقایسه کنید و مناسبترین گزینه را انتخاب کنید. درصورتیکه به حوزه بیمه آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم که حتماً قبل از ادامه متن، این بخش را بخوانید تا بتوانید مزایا و طرحهایی که در این مقاله به آن میپردازیم را به راحتی و درستی درک کنید. البته باید در نظر داشت که پرداخت این میزان سرمایه فوت بستگی به شرکت بیمهگر دارد.

از آن جا که عوامل تاثیرگذار در محاسبه حق بیمه تا حد زیادی به انتخاب و تصمیم بیمهگزار نیاز دارد، نمیتوان قیمت مشخصی اعلام کرد.به منظور خرید مطمئن باید در انتخاب شرکت بیمهای دقت فراوان داشت که زیربنای انتخاب را شکل میدهد. مورد دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اغلب شرکتهای بیمه تنها یکبار هزینه درمان بیماریهای مذکور را متقبل میشوند. لازم است بدانید که سرمایه فوت بر اثر حادثه و هزینه درمان خسارات ناشی از ورزشها و رفتارهای پرخطر مانند غواصی، بانجی جامپینگ، پاراشوت و غیره به بیمهشده پرداخته نمیشود. عنوانهایی مانند بیمه عمر و پسانداز، بیمه زنان خانهدار، بیمه تأمین آتیه، بیمه آتیه فرزندان و غیره که در واقع ماهیت آنها صرفنظر از تفاوت در جزئیات یکسان است. در کشوری مانند ژاپن حدود 36% مردم تحت پوشش بیمه عمر هستند و طبق آمار رسمی در سال 2016 سرانه کشور آلمان حداقل یک بیمه عمر خریدهاند . بیمه عمر خدمات متعددی ارائه میدهد که قابلیت سازگار شدن با شرایط افراد مختلف را دارد.

بیمه عمر موارد متعددی را تحت پوشش قرار میدهد. اما فوت تنها پوشش بیمه عمر نیست. مزیت اصلی دریافت وام بیمه عمر نسبت به بانک این است نه تنها شما به 90% سرمایه خود دسترسی دارید بلکه تحت پوشش بیمه عمر خواهید بود و از تمام مزایای آن استفاده خواهید کرد. شهر محل سکونت: در این قسمت محل سکونت فرد بیمه گذار باید وارد شود. هر فرد به مدت حداقل 5 سال و حداکثر 30 سال (نهایتاً تا 106 سالگی) میتواند تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرد که هر چه مدت قرارداد افزایش پیدا کند، سرمایه بیشتری به بیمه شده تعلق خواهد گرفت. در این حالت نیز ضریبی وجود دارد و با انتخاب عدد بزرگتر شما باید هزینه بیشتری بپردازید اما سرمایه فوت بر اثر حادثه بهتناسب آن ضریب افزایش مییابد. شاید این سؤال برایتان پیش آید که منطقیتر این است که پولتان را در بانک پسانداز کنید. با توجه به مزایای فراوانی که برای این بیمه ارزشمند مطرح شد، شاید این سوال پیش آید که با وجود بیمه عمر به بیمه تامین اجتماعی چه نیازی داریم؟ در این مقاله بهتفصیل در مورد این نوع بیمه صحبت خواهیم کرد. در این نوع از بیمه عمر بعد از فوت فرد، سرمایه فوت به ذینفعان او میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید