ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

بیمه گذار می تواند با توجه به تورم در فرم پیشنهاد بیمه عمر مشخص کند که در هر سال چند درصد به حق بیمه پرداختی خود اضافه شود که این عدد از بین 5 تا 20 درصد متغیر است. در صورت حیات بیمه شده اندوخته تشکیل شده در پایان مدت بیمه نامه به بیمه گذار و یا هر شخص دیگری که به عنوان ذینفع تعیین شده باشد، پرداخت می گردد. همانطور که می دانید در صورت فوت هر شخص، اموال وی طبق قانون بین ذی نفعان شخص تقسیم می شود، اما در بیمه عمر اینگونه نیست و شخص می تواند خودش مشخص کند پس از فوتش، سرمایه فوت و سرمایه سبد اندوخته اش چه مقدار به چه کسانی برسد. در صورتیکه این سرمایه ، در بیمه های عمر و سرمایه گذاری با جمع آوری پس انداز های کوچک شکل می گیرد و سود تضمینی و بهره مرکب هم به آن تعلق می گیرد. در صورتیکه در بیمهنامهاش همسرش را به عنوان ذینفع خود ذکر کند بعد از فوت او سرمایه بیمه عمرش به همسر او تعلق خواهد گرفت. در این بیمه نامه ، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید.

بیمه عمر یکی از انواع بیمه هایی است که توسط شرکت های بیمه گر مانند بیمه خاورمیانه برای افراد متقاضی این بیمه صادر می شود. یکی از ممتازترین و جامع ترین بیمه نامه های عمر در شرکت بیمه رازی با نام طرح طلوع به هموطنان عزیز ارائه می گردد . پوش های بیمه عمر چیست ؟ دو نوع پوشش اصلی بیمه عمر پاسارگاد شامل تامین سرمایه حیات در آینده با سود تضمینی بیمه عمر و تامین سرمایه فوت عادی است. در رابطه با نوع جنسیت افراد که ممکن است همانطور که به طور عملی ثابت شده است که طول عمر زن ها بیشتر از مرد ها باشد در رابطه با نرخ این بیمه نامه متفاوت باشد. سرمایه فوت را نیز میتوان مانند حق بیمه، به طور سالانه افزایش داد. اگر زبانمان لال، برای بیمهشده اتفاق خاصی رخ داد که در نهایت کارافتادگی دائم و کامل به دنبال داشت، او از پرداخت حق بیمه معاف میشود. شغل بیمه شده: مشخص کردن شغل بیمه شده برای برخورداری از پوشش ازکارافتادگی و معافیت از پرداخت مهم است. معافیت از قانون ارث و پرداخت سرمایه بیمه نامه به افرادی که توسط بیمه شده معرفی گردیده اند .

این معافیت از تاریخ بروز حادثه تا پایان مدت بیمه نامه با ارائه کامل پوشش های بیمه نامه و استفاده از تمامی مزایا و تسهیلات دیگر برای مدت باقی مانده بیمه نامه صورت می گیرد. پرداخت هزینه های درمانی برای بیما ریهای سخت و پر هزینه از قبیل انواع سرطانها، تومورها، سکته های قلبی و مغزی و انجام اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی (قلب ، کبد ، کلیه ، ریه ، مغز استخوان ) مربوط به بیمه شده حداکثر تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و با در نظر گرفتن مبلغ انتخابی می باشد. اعمال ضریب افزایش سالانه در حق بیمه و سرمایه بیمه مجاز بوده و هیچ محدودیتی ندارد. بیمه عمر مان و پس انداز جز بیمه های اشخاص بیمه ایران است. برای مثال شرکت بیمه سامان، بیمه عمر سامان را به صورت بیمه عمر و بازنشستگی با شرایط و مزایای خاص خود ارائه میدهد. در صورت بروز حوادث مشمول بیمه برای بیمه شده پرداخت غرامت نقص عضو ناشی از حادثه حداکثر تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و با توجه به مبلغ انتخابی صورت می گیرد .

مدت زمان بیمه از ۵ تا ۵۰ سال میباشد. امکان کاهش و تعدیل اثرات منفی تورم برسرمایه و پوشش های بیمه نامه با منظور نمودن درصد رشد سالیانه از ابتدا یا هر زمان از مدت بیمه نامه . بیمه گذاران می توانند مبالغی غیر از حق بیمه پرداختی را به عنوان سپرده در هر زمان از مدت بیمه نامه به منظور سرمایه گذاری پرداخت نموده و از مزایا و سود بیشتری برخوردار گردند . نرخ سود سرمایه گذاری به میزان نرخ بهره فنی اعلام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری های شرکت بدست آید به عنوان سود مشارکت در منافع به حساب اندوخته بیمه نامه منظور می گردد. با توجه به مصوبات هیات محترم مدیره مبنی بر مساعدت به مستمریبگیران بابت بیمه تکمیلی درمان طی دوره مذکور به ازاء هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان مربوطه به شرکت طرف قرارداد پرداخت میشود. از تاریخ یکم آذر ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاء هر نفر بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید