ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

در این 10 سال فرد بیمه شده موظف است که حق بیمه خود را به صورت ماهانه و یا طبق قرارداد خود به صورت چند ماهه بپردازد. حق بیمه به صورت ماهانه و یا چند ماهه با سود مشخصی از افراد گرفته می شود و بدیهی است که هر ماه و یا در هر یک از بازه های زمانی مختلف میزان مبلغ ماهانه ای که باید پرداخت شود، تغییر می کند. بدتر از آن، زمانی است که سرپرست خانواده فوت میکند و افراد دیگر خانواده باید علاوه بر تحمل رنج از دست دادن عزیزشان به دنبال راهی برای تأمین معاش خود باشند. مثلا سلامت و یا عدم سلامت اعضای درجه یک خانواده از نظر وراثتی از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه پارسیان بررسی و قیمت متناسب با آن پیشنهاد می شود از این روست که قیمت دهی در بیمه اشخاص تقریبی هست و قیمت نهایی پس از نظریه پزشک اعلام می گردد . اساس قرار داد پرسشهایی هست که درون پرسش نامه مطرح شده و هر یک از سوالات مطرح شده در قیمت حق بیمه تا ثیر گزار می باشد. اولین راه این است که افراد حق بیمه خود را به صورت یکجا و پس از پایان قرار داد خود خریداری کنند و دومین راه هم این است که حق بیمه خود را به صورت مستمری و ماهانه دریافت نمایند.

۸ – سود مشارکت – این سود همان سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت بیمه است. ۶- ضمانت نامه – بیمه زندگیمان این قابلیت که به تدریج اندوخته حاصل از سرمایه گذاری شما تبدیل به ضمانت نامهای معتبر مانند سایر اسناد مالی در معاملات کار و زندگی شما گردد. بدیهی است که هر چه میزان اقساط پرداختی توسط فرد بیمه شده بیشتر باشد، میزان مبلغی که پس از گذشت مدت زمان قرار داد به فرد تعلق می گیرد، بیشتر خواهد بود. یکی دیگر از مزایای بیمه آتیه این است که شما می توانید برای پرداخت حق بیمه از سوی شرکت بیمه گر در صورت فوت، یک فردی را به عنوان فرد ذی نفع معرفی کنید. 4- شما خودتون میتونین در اول قرارداد تعیین کنید که هزینه پوشش ها از حق بیمه شما کسر بشه یا به صورت مازاد از شما دریافت بشه. نوع شغل افراد و همچنین میزان ریسک محیط کاری افراد نیز یکی از شرایط تعیین کننده در بیمه عمر می باشد.

۷- معافیت معاملاتی – سرمایه بیمه شما به هر میزان، از معافیت معاملاتی برخوردار است و همچنین مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذینفعان، تابع قانون ارث نخواهد بود. شرکت های بیمه ای برای پیش از صدور بیمه نامه عمر وضعیت سلامت افراد و همچنین سابقه سلامت خانوادگی افراد را مورد بررسی قرار می دهند. در صورت ارائه اطلاعات غلط بیمه گر در ارائه قیمت دچار اشتباه می شود . هرچند انتخاب بهترین بیمه عمر از میان انواع بیمهها و شرکتهای بیمه که هر یک ویژگیهای متنوع و گوناگونی را به بیمهشوندگان ارائه میدهند، معمولا کار آسانی نیست. بیمه نامه عمر، مانند بیمه های دیگر نیست که فقط در زمان حادثه و یا یک اتفاق به فرد بیمه شده خسارت بپردازد. پس از پایان 10 سال شرکت بیمه گر موظف است که حق بیمه پرداخت شده توسط فرد بیمه شده و میزان سود مشخص به فرد بیمه شده پرداخت کند. ۴- حفظ ارزش سرمایه در مقابل تورم – شما میتوانید بخش مهمی از آثار تورم و کاهش ارزش پول را با استفاده از مکانیزم تعدیل سرمایه و حق بیمه در این بیمه نامه جبران کنید که ارزش مبلغ دریافتی شما در پایان مدت بیمه نامه حفظ گردد. ۵- پوشش رایگان حادثه – در بیمه زندگیمان فوت در اثر حادثه را حد فاصل درخواست ثبت بیمه نامه تا زمان صدور آن به صورت رایگان بیمه مینماید.

۳- برداشت از بیمه نامه – اندوخته ریاضی بوجود آمده در حساب بیمهای بیمه زندگیمان متعلق به خود شما میباشد و در مواقع ضروری میتوانید از حساب خود به صورت نقد و وام برداشت نماید. بیمه عمر برای ازکارافتادگی نیز چارهای اندیشیده است. در واقع اگر قبل از اتمام تاریخ بیمه عمر فرد بیمه شده بخواهد از پرداخت حق بیمه انصراف دهد و درخواست فسخ قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه را نماید در واقع بازخریدی بیمه عمر صورت گرفته است. حق انتخاب میان دو گزینه ذکر شده، از جمله مزایای بیمه عمر و آتیه می باشد. همانطور که گفته شد میتوان برای خرید بیمه عمر به سامانه بیمیتو مراجعه کرد و بهصورت آنلاین اقدام به خرید بیمه عمر خود کرد. افراد جهت مشاهده سوابق بیمه با موبایل نیز به صورت آنلاین می توانند به راحتی به صورت غیر حضوری اقدام نمایند. بعضی از طرحهای بیمه عمر پوششهای اضافهتری دارند. خسارات ناشی از جنگ، اعزام به عملیات جنگی و تشعشعات هستهای: در صورت فوت بیمهشده بر اثر این حوادث، تنها اندوختهی صندوق به ذینفعان تعلق خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید