ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

حق بیمه پرداختی بیمه عمر: در این قسمت فرد حق بیمهای را که تمایل دارد به صورت سالانه پرداخت نماید باید کند. گزارش سالیانه: در انتهای هر سال بیمه ای، گزارش سالانه از وضعیت جاری بیمه نامه از قبیل موجودی اندوخته سرمایه گذاری، میزان مشارکت در منافع محقق شده، پوشش های بیمه ای، اعتبار وام، سررسید اقساط سال آتـی و اقساط پرداخت شده تهیه و به بیمه گذار اعلام می گردد. البته در صورتی که فرد بیمه شده، در زمان پرداخت اقساط فوت شود، بیمه عمر هزینه را به افرادی که بیمه شده در قرارداد خود ذکر کرده است، تعلق خواهد گرفت. سود تضمینی در دو سال اول 16% در دوسال دوم ۱۳% و سالهای بعد از آن 10% است که علیالحساب به اندوختهی بيمه عمر شما تعلق خواهد گرفت. در صورتیکه در بیمهنامهاش همسرش را به عنوان ذینفع خود ذکر کند بعد از فوت او سرمایه بیمه اش به همسر او تعلق خواهد گرفت. در پایان قرارداد ارزش بازخرید بیمهنامه عمر که مجموع حق بیمههایی است که پرداختهاید بهعلاوه سودهایی که به آن تعلق گرفته است بسته به سیاستهای شرکت بیمه بهصورت یکجا یا در صورت تمایل شما بهصورت مستمری پرداخت خواهد شد که البته پرداخت مستمری نیز شروطی دارد که در شرکتهای مختلف تفاوت دارند.

اگر بیتوجه از کنار آن گذشتهاید به شما توصیه میکنیم این مقاله را تا انتها بخوانید تا بصورت کاملاً واضح و شفاف در جریان جزئیات مزایا و پوششهای تکمیلی آن قرار بگیرید. مواردی که بالاتر ذکر کردیم پوششهای اصلی شرکتهای بیمه برای بیمه عمر هستند. برای مثال ممکن است پوششی در نظر بگیرند که حق بیمه فرد را بعد ازکارافتادگی تا پایان زمان قرارداد از او نگیرند ولی همچنان فرد را تحت پوششهای بیمه عمر (سرمایه عمر، فوت ناشی از حادثه، امراض خاص،…) نگه دارند و در انتهای قرارداد سرمایه اندوخته شده را بهصورت کامل به او بپردازند. بیمه زندگی یا عمر در ایران محبوبیت زیادی ندارد، این موضوع را میتوان از تعداد عضوهای این بیمه متوجه شد اما سوال اصلی اینجاست که چرا در کشورهای آسیایی و اروپایی به بیمهی عمر اهمیت فراوانی داده میشود و افراد بسیار زیادی تحت پوشش این بیمه قرار دارند ولی در ایران این موضوع برخلاف دیگر کشورها است. بدیهی است کل این مبلغ مستقیما سرمایه گذاری شده و با گذشت زمان رشد چشمگیری در اندوخته را به همراه خواهد داشت. از مهمترین مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری این است که علاوه بر پوشش های بیمه نامه عمر، حق بیمه عمر در پایان قرارداد به همراه سود تضمینی به فرد استفاده کننده پرداخت میشود.

همه بیمه گذاران عمر پاسارگاد میتوانند اطلاعات بیمه نامه عمر به همراه سوابق بیمه عمر شان را از طریق سامانه بیمه عمر پاسارگاد مشاهده نمایند. محدودیت برای ایرانیان مقیم خارج: صدور بیمه نامه عمر برای این افراد تنها در صورتی امکان پذیر است که شخص یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط نماینده وی باشد و بیمه گر نامههای مربوطه را به نام و نشانی نامبرده ارسال نمایید. با پیشرفت تکنولوژی و تفاوت سبک زندگی افراد نسبت به گذشته، در اطرافمان بهدفعات میشنویم که شخصی به بیماریهای سخت مبتلا شده است؛ که در این شرایط نه تنها شخص باید از لحاظ روحی قوی باشد، بلکه باید با مشکلات و بحرانهای مالی هم مقابله کند. در کشوری مانند ژاپن حدود 36% مردم تحت پوشش این بیمه نامه هستند و طبق آمار رسمی در سال 2016 سرانه کشور آلمان حداقل یک بیمه عمر خریدهاند . توجه داشته باشید به هیچ عنوان این بیمه و سایر بیمه ها را از مکان هایی مانند مترو یا پارک ها خریداری نکنید، برخی از افراد در این مکان ها قصد کلاهبرداری از اشخاص را دارند.

سرپرستان خانواده می­توانند این قبیل هزینه­ ها را با خريد بيمههای عمر و سرمایه گذاری طرح جامع مدیریت نموده و طی مدت بیمه نامه علاوه بر بهره مندی از پوشش­های متنوع بیمه ­ای، از آرامش خاطر برخوردار گردند. البته باید در نظر داشت که پرداخت این میزان سرمایه فوت بستگی به شرکت بیمهگر دارد. در این نوع بیمه چنانچه بیمهشده در خلال مدت بیمه فوت کند و حقبیمهها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمهنامه به استفادهکننده پرداخت خواهد شد. امکان بازخریدی زودتر از موعد قرارداد: در این بیمه نامه شخص میتواند زودتر از موعد قرارداد بیمه نامه ی خود را بازخرید کند. سرمایه فوت طبیعی: از لحظه صدور بیمه نامه و پرداخت قسط اول در صورتی که شخص به صورت طبیعی فوت نمایید این سرمایه فوت به ذینفع شخص پرداخت خواهد شد که میزان این سرمایه برحسب حق بیمه پرداختی شخص محاسبه می شود. بیمه عمر نوعی توافق بین شرکت بیمه و افراد بیمه شونده است؛ این بیمه خدماتی از قبیل فوت شخص، امراض خاص و ازکارافتادگی را تحت پوشش خود قرار میدهد. برای مثال اگر این ضریب بین صفر تا 3 باشد و شما ضریب 3 را انتخاب کنید، سرمایه فوت بر اثر حادثه سه برابر سرمایه عمرتان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید