ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

وقتی شما 90% سرمایه خود را از حساب اندوخته خود خارج میکنید میزان سودی که به سرمایه شما تعلق میگرفته است، کاهش مییابد. فرد وامگیرنده برای جلوگیری از این اتفاق، میتواند با پرداخت حقبیمه ناچیزی این نوع بیمه عمر را بخرد که اگر در طول بازپرداخت وام فوت کرد، بیمهگر اقساط وام را به بانک پرداخت کند.در این نوع بیمهنامه سرمایه بیمه با گذشت زمان کاهش مییابد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و اکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هوائی بیمه نمی شود و درصورت وقوع فوت دراینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورتی که به دلیل از کارافتادگی شخص از پرداخت حق بیمه معاف شود، نه تنها سالیانه حق بیمه به شرکت پرداخت نمیکند، بلکه میتواند بین ۱ تا ۳ برابر آخرین حق بیمه پرداختی خود را سالیانه مستمری دریافت کند. پرداخت بیمه عمر پاسارگاد به چند روش زیر با استفاده از دریافت شناسه قبض و پرداخت بیمه عمر پاسارگاد امکان پذیر می باشد. طبق توافقات شرکتهای بیمه، اگر چند بیمه عمر دارید، می توانید از همه بیمهنامههای خود خسارت بیماری خاص را دریافت نمایید.

پس از پایان قرارداد، اندوخته هم به صورت یکجا، هم به صورت مستمری بازنشستگی و هم ترکیبی از این دو قابل دریافت است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، از بیمهبازار مشاوره بخواهید. به این صورت که بعد از کسر کارمزد نماینده بیمه، کارمزد بیمه مرکزی و هزینه صدور ، باقی مانده آن طی سالیان پسانداز میشود که البته این کسورات تا تعداد سال معینی (بسته به شرکت بیمه) وجود دارد. گفتیم که سرمایه عمر بسته به شرکت بیمه بر اساس حق بیمه ماهانه یا سالانه محاسبه میشود. بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر حادثه باشد. تامین هزینه های بستری در بیمارستان مربوط به زایمان و نازایی، اعمال جراحی به منظور زیبایی، جنون و هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی، سقط جنین(غیر قانونی)، لقاح مصنوعی، عقیم سازی، خودکشی، قتل و جنایت، ترک اعتیاد، بیماری های مادر زادی، رفع عیوب انکساری چشم(لیزیک و لازک و…)، هزینه تهیه اعضاء طبیعی و مصنوعی بدن، هزینه هاس ناشی از حوادث طبیعی مانند (سیل و زلزله و آتش فشان)، هزینه های ناشی از جنگ و شورش و اغتشاش ، هر نوع هزینه های کلیلنکی ، پاراکلینیکی، سرپائی، اورژانس، آمبولانس، دندانپزشکی، اتاق خصوصی، تزریق مفصلی، بیماریهای اسکلتی عضلانی و …

ضریب تشکیل سرمایه، بر حق بیمه سالیانه اعمال شده و سرمایه فوت را تعیین میکند. ذینفع: شخصی که از سوی بیمهگذار تعیین میشود تا پس از فوت بیمهشده، سرمایه بیمه عمر را دریافت کند. این بیمه به کسانی پیشنهاد میشود که میخواهند در دوران حیات و فعالیت خود از پسانداز و سرمایه اندوخته خود بهره ببرند.این افراد از روحیه زندگی در لحظه برخوردارند و نمیخواهند دریافت مستمری خود را به دوران پیری و ازکارافتادگی به تعویق بیاندازند. این بیمهنامه مناسب تمام افرادیست که میخواهند سرمایهای را برای وراث خود، پس از مرگ ایشان به جا بگذارند. بعد از توضیحاتی که در مورد لزوم خرید بیمه عمر دادیم به نحوه خرید بیمه عمر و نکاتی که باید به آن توجه کنید میپردازیم. برای مثال مدت قرارداد، میزان حق بیمه پرداختی و درصد افزایش سالیانه آن بر محاسبه بیمه عمر تاثیر میگذارند. از طرفی علت اینکه شما باید سود مشارکت و تضمینی را نیز علاوه بر سود وام به شرکت بیمه بپردازید کاملاً واضح است. فوت بیمهگزار تحت پوشش این بیمه قرار گرفته است؛ در بیمهنامه باید ذی نفع مربوط به این پوشش مشخص شود. همانطور که میبینید این پوشش در شرایط سخت و طاقتفرسای ازکارافتادگی، شرایط نسبتاً مناسبی برای بیمهگزار ایجاد میکند.

در میان پوششهای بیمه عمر این پوشش نسبتاً گرانتر است اما شرایط و مزایای فوقالعادهای نیز دارد. بیمهگر: بیمهگر، شرکتی است که فرد متقاضی را تحت پوشش بیمه عمر قرار میدهد. مرگ بعد از صد سال عمر با تن سالم، در کمین است. یکی از نگرانی های خریداران این است که با توجه به طولانی بودن مدت بیمه عمر و در نظر گرفتن امکان ورشکستگی یا انحلال شرکت بیمه، ریسک سرمایهگذاریشان چه خواهد شد و بعد از اتفاقات، دستشان به جایی بند نباشد. خودکشی: در صورتی که بیمه شده در طول دو سال اول از شروع قرارداد به خودکشی اقدام کند، صرفاً اندوخته بيمه عمر به استفاده کننده تعلق میگیرد. این مبلغ بدون نیاز به انحصار وراثت به ذینفعانی که بیمهگذار پیشتر تعیین کرده تعلق میگیرد. با پرداخت مبلغ ناچیزی بصورت ماهیانه و یا سالیانه، میتوانید در بلند مدت و پس از طی شدن زمان مشخصی، سرمایه قابل توجهی را دریافت کنید که نسبت به اشکال دیگر سرمایهگذاری، سود بیشتری را نصیب شما خواهد کرد. از سال دوم ( در برخی شرکتهای بیمهای، از ماه ششم ) سرمایهگذاری بیمه یادشده ، میتوانید به میزان ۹۰% از سپرده اندوخته بیمه خود وام بگیرید. نیازی هم ندارید که در به در دنبال ضامن باشید؛ چون وام بیمه آتیه بدون ضامن هم قابل دریافت است.

دیدگاهتان را بنویسید