ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

بیمه عمر مختلط پسانداز، نوعی دیگر از بیمهنامه ی عمر می باشد که در طی آن در ازای پرداخت حقبیمه، فرد از سرمایه فوت و پسانداز قابل بازگشت بهرهمند خواهد شد. این بیمه نامه علاوه بر پوششهایی که ارائه میدهد و در بخشهای بعدی این مقاله به آنها خواهیم پرداخت، از لحاظ پسانداز و سرمایهگذاری نیز مزایای فوقالعادهای دارد. طبق آییننامه 68-3 بیمه مرکزی در بیمههای عمر و سرمایهگذاری در دو سال اول 16% سود تضمینی به سرمایه اندوخته بیمهگزار تعلق میگیرد، 13% در دو سال دوم و سال پنجم و بعد از آن 10% علیالحساب. طبق آییننامه 68-3 بیمه مرکزی در بیمههای عمر و سرمایهگذاری در دو سال اول 16% سود تضمینی به سرمایه اندوخته بیمهگذار تعلق میگیرد، 13% در دو سال دوم و سال پنجم و بعد از آن 10% علیالحساب. بر اساس جدول زیر بیمه گذار میتواند با توجه اندوخته بیمه نامه خود از پوشش های بستری و جراحی بیمه نامه عمر پاسارگاد خود استفاده نماید. یکی دیگر از فاکتورهای موثر بر تعیین حق بیمه و قرارداد بیمه عمر، وضعیت و سلامت فرد و سابقه ی سلامت خانوادگی فرد است که معمولا شرکت های بیمه پیش از عقد قرارداد آن را بررسی خواهند نمود.

نوع شغل و میزان ریسک محیط کار فرد، یکی دیگر از فاکتورهای موثر در بیمههای عمر شرکت بیمه ی ایران می باشد. یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر بر تعیین حق بیمه ی، بیمه ی عمر فاکتور سن می باشد. یکی از اصلی ترین مزایای بیمه عمر، اندوخته صندوق است. پس از گذشت مدت مشخصی از شروع قرارداد بیمه نامه، بیمهگزار میتواند تا 90% از اندوخته خود را از بیمه وام دریافت کند؛ بدون اینکه به ضامن یا وثیقهای نیاز داشته باشد. در بیمه عمر شرکت بیمه ایران با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهیانه و یا سالیانه به صورت یکجا، مقدار مبلغ معینی را پس از اتمام مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت فرد بیمه شده در طول مدت قرارداد مبلغ مقرری به افراد خانواده او تعلق خواهذ گرفت. کافیست رمز دوم کارت بانک پاسارگاد ( و یا هر کارت دیگر عضو شبکه شتاب) خود را در اختیار داشته باشید آنگاه از هر کجا که هستید امکان واریز حق بیمه عمر خود را به صورت آنلاین خواهید داشت. 1- اینجوری سرمایه فوت شما خیلی پایینه اما سرمایه گذاری بهتری میتونین داشته باشید.

به طور کلی باید گفت هدف از بهره بری از خدمات بیمه عمر بیمه ی ایران، ایجاد یک سرمایه گذاری مناسب و منطقی با جمع آوری ذخایر مالی کم و دریافت سود برای تامین تعهدات شرکت بیمه ی ایران می باشد. به طور کلی هر فردی در سنین مختلف شرایط مختلفی را در قرارداد بیمه تجربه خواهد کرد. به طور کلی طرح های مختلفی برای خرید بیمه نامه عمر وجود دارد که هر یک از اقشار جامعه می توانند بسته به شرایط مالی خودشان یکی از بیمه نامه ها را خریداری کنند. به طور کلی به سرمایهی افراد در بیمهنامه عمر در نهایت، سود ثابتی به نام سود تضمینی تعلق خواهد گرفت. بیمه تمام عمر، نوعی از بیمه ی عمر است که در آن در صورت فوت فرد، سرمایه ی فرد، به ذینفعان تعلق خواهد گرفت. سرمایه از کارافتادگی و نقص عضو: در صورت از کارافتادگی شخص یا نقص عضو او در اثر حادثه بنا به درصد از کارافتادگی و نقص عضو تا درصدی از سرمایه فوت طبیعی به شخص قابل پرداخت می باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده کردید، بیمه عمر سوددهی بسیار بهتری نسبت به بانک دارد و برای سرمایه گذاری مناسب تر است. همانطور که می دانید در دنیا اکثرا خانم ها از طول عمر بیشتری به نسبت آقایان برخوردار می باشند. علاوه بر سود تضمینی سودی تحت عنوان سود مشارکتی نیز به درصد سود اضافه میشود که در پایان به فرد تعلق خواهد گرفت. در چه شرایطی حق بیمه عمر مان به افراد تعلق نخواهد گرفت؟ این نوع بیمه ی عمر مناسب افرادی است که قصد دارند در زمان حیات خود از یک سرمایه قابل اطمینان که پرداخت مستمر دارد، بهره ببرند. مستمری مدت معین قطعی: در این حالت مطابق درخواست در زمان تکمیل فرم پیشنهاد مستمری در بازه تعیینشده پرداخت میگردد و درصورت فوت مستمریبگیر، مستمریبگیر جدید می تواند روند دریافت مستمری را تا پایان دوره تعیینشده ادامه دهد و یا اینکه از ادامه روند دریافت مستمری انصراف داده و مبلغ بازخرید را دریافت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید